tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Nagrodzeni ekolodzy

 
W środę, 1 grudnia w ZSS nr 1 podsumowano projekt ekologiczny „Ziemia dla człowieka – człowiek dla ziemi” finansowany z WFOŚiGW a realizowany przez gminę Opoczno. Jego głównym celem było uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń ekologicznych wynikających z różnych form działalności człowieka

Projekt składał się z dwóch zadań. Pierwsze zatytułowane „Woda i życie” było realizowane przez uczniów szkoły podstawowej pod kierunkiem Aliny Kaźmierczyk i Marzanny Mastalerz. Zadanie drugie „Energia w środowisku” zostało skierowane do uczniów klas pierwszych gimnazjum. Jego koordynatorkami były nauczycielki Aneta Toporkiewicz, Edyta Starus i Monika Stępniewska.
Do pierwszego zadania przystąpili uczniowie klas IV–VI zainteresowani problemami związanymi z ochroną wód, nie tylko w środowisku lokalnym, ale w Polsce i na świecie. Realizacja odbywała się na kilku etapach – poprzez eliminacje szkolne, zajęcia dydaktyczne w klasie i w terenie, aż do testów wiadomości i umiejętności. Jednym z elementów zadania była także wycieczka turystyczno–ekologiczna „Z biegiem rzeki Pilicy”. Dzięki wyprawie dzieciaki zapoznały się z pięknem krajobrazu ziemi łódzkiej, z różnorodnością rzeźby terenu, fauny i flory, a także ze sposobem wykorzystania zasobów wodnych w regionie.
Uwzględniając wszystkie etapy i poszczególne zadania komisja konkursowa wyłoniła zwycięskie zespoły. Pierwsze miejsce spośród uczniów podstawówki zajął zespół w składzie: Anna Urazińska (VIb), Ilona Pacan i Joanna Kaźmierczyk (VIc), drugie Weronika Owięcka, Marta Klimek (VIa) i Kinga Świąder (VIb), trzecie Aleksandra Popecka, Martyna Chrustowicz i Klaudia Krzysztofik z klasy VIa.
Od września do listopada także gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu. Celem ich spotkań była poprawa świadomości społecznej na temat alternatywnych źródeł energii, jak również zapoznanie ze skutkami eksploatacji nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz sposobami zmniejszenia skutków tej działalności dla przyrody i człowieka. Wśród elementów zadania znalazła się atrakcyjna wycieczki do Uniejowa, gdzie młodzież zwiedziła Geotermię – nowoczesną i prężnie rozwijającą się instytucję, powołaną w celu zagospodarowania wód termalnych. W październiku uczniowie uczestniczyli także w wycieczce do Bełchatowa. Odwiedzili Elektrownię Bełchatów, której podstawową działalnością jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Podczas projekcji w sali tradycji zapoznali się z historią powstania, zasadą działania elektrowni węglowej i metodami zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.
Na zakończenie zadania odbyła się część artystyczna w formie dyskusji panelowej, w której brali udział uczestnicy zajęć. Zadaniem było ukazanie zagrożeń życia na Ziemi i sposobów im zapobiegania. W dyskusji uczestniczyła grupa ekologów, chemik, pani doktor i dziennikarze prowadzący. Całość została wzbogacona o pokaz multimedialny nawiązujący tematycznie do omawianych zagrożeń, przez co stała się źródłem dodatkowej wiedzy.
Podczas podsumowania nagrody odebrały, zajmując kolejne miejsca: pierwsze Aleksandra Tomczyk (Ie), drugie Milena Kupis i trzecie Monika Woźniak (Id). Laureatom nagrody wręczył wiceburmistrz Janusz Macierzyński oraz dyrektor placówki, Zbigniew Sobolewski.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (700) z dnia 10 Grudnia 2010r.
W dziale Opoczno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »