tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

PRACA SEZONOWA ZBIÓR BORÓWKI RZECZYCA TEL. 661 ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Nadzwyczajne obrady

 
We wtorek, 7 sierpnia w sali USC odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym


Powodem zwołania sesji było wprowadzenie zmian w budżecie oraz uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013?2015. Do uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na rok 2012 radnych wprowadziła skarbniczka, Barbara Bąk. Zmiany dotyczyły m.in. wprowadzenia do budżetu środków dotyczących zwiększenia dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na kwotę 48 tys. zł. Środki te zostaną wykorzystane na zakup żywności.
Dochody budżetu zwiększono także o 290 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programu ?Cyfrowa szkoła?. Skarbniczka poinformowała także, że do urzędu wpłynęło ponad 50 tys. złotych z dotacji celowych na wyprawkę szkolną, na zakup podręczników dla uczniów. Barbara Bąk zwróciła uwagę, że około 30 tys. zł przeznaczono na zwrot dotacji, a to dlatego, że gmina jest po kontroli funduszu sołeckiego za pierwszy rok funkcjonowania. Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje zmian we wnioskach w trakcie roku budżetowego. Podczas kontroli zakwestionowano te wydatki, które były wprowadzane w sołectwach w ciągu roku, już po przedstawionych wnioskach o planowanych wydatkach. Gmina otrzymała także 18 tys. zł na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP. Zmiany w budżecie zostały przyjęte jednogłośnie.
Kolejna uchwała dotyczyła wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013?2015. PGK, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 4 ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zobowiązane jest do posiadania takiego wieloletniego planu. Bliżej radnym przedstawił go prezes PGK, Jacek Pacan. Nigdzie w ustawie nie jest określone, ile lat ma obejmować taki plan. PGK przyjęło zasadę, że wieloletnią prognozę będzie przygotowywać co trzy lata.
Plan zawiera propozycję modernizacji kanalizacji i wodociągów, jak również budowę nowych. W przypadku modernizacji, PGK oparło się głównie na wieloletnich doświadczeniach i awaryjności sieci. Starają się modernizować sieć tam, gdzie jest najwięcej awarii i problemów. Inwestycje są realizowane na prośby mieszkańców, jeśli ma powstać nowe przyłącze. Plan w większości jest podporządkowany skanalizowaniu aglomeracji Opoczno. Zaplanowane inwestycje mają być finansowane z dochodów własnych PGK, pochodzących z amortyzacji, a także ze środków zewnętrznychn tj. pożyczek udzielanych przez właściwe fundusze państwowe, m.in. WFOŚiGW, kredyty komercyjne i preferencyjne, a także dotacje i subwencje.
Radni pytali prezesa m.in. o zakończenie prac kanalizacyjnych na ul. Mokrej i Ogrodowej. Wskazywali także miejsca w Opocznie, w których ich zdaniem najczęściej występują awarie. Inni zwrócili także uwagę, że w przedstawionym planie znalazła się również budowa budynku biurowego PGK, która w latach 2014?2015 wyniosłaby blisko 1,5 mln zł, tymczasem wydatki przeznaczone na kanalizację i wodociągi w tych latach, zdaniem jednego z radnych, nie są adekwatne do potrzeb. Najpierw powinny się liczyć potrzeby mieszkańców, a dopiero potem przedsiębiorstwa. Prezes Jacek Pacan przypomniał jednak, że o budowie nowego budynku biurowo?garażowego mówi się od lat. Budowa odkładana jest od czterech lat, kiedy była wyrzucana z planu, bo były ważniejsze inwestycje. Prezes dodał, że nie wie, kiedy i czy w ogóle będzie lepszy okres do realizacji tej inwestycji, by wyposażyć zapewnić ludziom pracującym w przedsiębiorstwie godziwe warunki, na miarę XXI wieku. Głos zabrał także burmistrz. ? To, że budowa jest w wieloletniej prognozie nie oznacza, że będzie w tym okresie realizowana ? przyznał. Dodał, że kwestią priorytetową jest sieć kanalizacyjna w aglomeracji, bo gmina jest zobowiązana w określonym terminie realizować właśnie te inwestycje.
Ostatecznie uchwała została przyjęta. Za podjęciem planu w przedstawionej wersji zagłosowało jedenastu radnych, trzech było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.
W punkcie ?Zapytania i wolne wnioski? radni pytali m.in. o podział na obwody wyborcze. Burmistrz powiedział, że w najbliższym czasie na sierpniowej sesji przedstawi radnym projekt uchwały. Zaproponował radnym, żeby każdy, kto ma przemyślenia w tej kwestii, zgłaszał swoje ewentualne propozycje.
W imieniu wędkujących nad zalewem w Opocznie zapytano o wyczyszczenie zbiornika. Wędkarze opłacają karty wędkarskie, a ze względu na zanieczyszczenie nie mogą łowić ryb. Burmistrz powiedział, że zostanie wyczyszczone obrzeże zalewu, żeby był dostęp do brzegu, natomiast dalej tylko tyle, na ile sięgnie koparka.
Na sesji wystąpili również przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej na rzecz wspierania powstania przystanku kolejowego Opoczno?Południe. Przedstawili swoje propozycje propagowania przystanku, docierania do szerszej grupy osób. Zwrócili się z prośbą, by na każdej sesji stałym punktem obrad była kwestia owego przystanku. Młodzi ludzie zaangażowani w akcję, chcieliby być na bieżąco informowani m.in. na jakim etapie są rozmowy z przedstawicielami PKP PLK. Jak przyznali, mają mnóstwo pomysłów, by wspólnie działać.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 32 (787) z dnia 10 Sierpnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »