tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Nadzwyczajna w mieście

 


W poniedziałek, 9 stycznia odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Opocznie, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Głównym argumentem zwołania sesji była pilna potrzeba zajęcia przez Radę Miejską stanowiska w sprawie udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu, który przewiduje likwidację 115 sądów rejonowych na terenie całego kraju, w tym także Sądu Rejonowego w Opocznie.
Rada zapoznała się treścią projektu rozporządzenia ministra, z którego wynika, że w przypadku Opoczna reorganizacja polegać ma na likwidacji Sądu Rejonowego i utworzeniu w to miejsce trzech wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z pominięciem Wydziału Ksiąg Wieczystych. Ponieważ projekt rozporządzenia nie zawiera uzasadnienia, znane są radzie jedynie argumenty z doniesień prasowych, spośród których najważniejszy to dotychczasowa niedyspozycyjność sędziów w zakresie niemożności delegowania ich do innych miejscowości bez ich zgody. Zdaniem rady rzeczywistym powodem są jednak oszczędności dla budżetu państwa bowiem proponowane zmiany zmierzają do redukcji ok. 1/3 liczby pracowników administracji i obsługi. Zdaniem radnych trudno pogodzić działania oszczędnościowe z zadaniami stojącymi przed sądami. W 2010 roku do miejscowego sądu wpłynęło 13511 spraw. Dlatego mało przekonywujący jest argument, iż reorganizacja poprawi sprawność sądów. W ocenie rady konieczne jest wzmacnianie sądów, także tych orzekających w pierwszej instancji, zwiększenie ilości sędziów i wnikliwa analiza.
W opinii Rady Miejskiej gmina i powiat Opoczno wyróżniają się swoista specyfiką na która składa się wielość spraw z zakresu prawa cywilnego z postępowaniem wieczystoksięgowym włącznie, a to ze względu na skomplikowaną strukturę gospodarstw rolnych i strukturę władania gruntami. Dla załatwiania spraw związanych z księgami wieczystymi według rozporządzenia mieszkańcy musieliby jechać do sądu w Tomaszowie Mazowieckim, a to przysporzy im dodatkowych kosztów. Zdaniem radnych proponowana w rozporządzeniu reorganizacja zmierza do osłabienia niektórych ośrodków powiatowych, w tym Opoczna, zabiera im miejsca pracy i nie uprawnia przy tym wymiaru sprawiedliwości.
Radni przyjęli stanowisko, iż proponowana reforma nie przyniesie poprawy i nie jest to droga właściwa. Radni oczekują od ministra takich propozycji, które rzeczywiście będą prowadziły do poprawy sytuacji w sądownictwie i wyraża przy tym przekonanie, że przedstawiona w projekcie rozporządzenia koncepcja do takich nie należy.
Radni przyjęli także nowelizację uchwały z 16 listopada 2011 r. w sprawie cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej. Zmiany dotyczą bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dojeżdżających do szkół poza własny obwód szkolny, które będą obowiązywać do zakończenia zajęć dydaktyczno?wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 2 (757) z dnia 13 Stycznia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »