tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ pracownika z doświadczeniem do montażu ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Nadzwyczajna miejska

 
We wtorek, 14 lutego w USC Urzędu Miejskiego odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Opocznie, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Radni podjęli uchwały w sprawie zaniechania inwestycji budowy ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmian w budżecie gminy na rok 2012. Rajcy zajęli także stanowisko w sprawie nałożenia na gminy zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Rada Miejska wyraziła stanowcze oburzenie z powodu nałożenia na gminy kolejnych zadań bez zabezpieczenia na ten cel środków finansowych. Samorządom gminnym narzucono obowiązki dotychczas na tym szczeblu nierealizowane, dotyczące wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo?wychowawczych oraz uczestnictwa w sprawowaniu pieczy zastępczej mającej na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Zdaniem rajców są to zadania, jakich wyzbyło się państwo obciążając nim samorządy terytorialne, osłabiając po raz kolejny poprzez takie działania, finanse gmin. Radni w przyjętym stanowisku domagają się ustawowego zabezpieczenia dotacji, która w 100% pokrywać będzie wydatki na realizację nowych zadań, lub uchylenia ustawy bez uwzględnienia finansów gmin.
Ostatnim punktem obrad była prezentacja potencjalnych inwestycji energetycznych na terenie gminy. O Farmie Wiatrowej ?Opoczno? opowiedzieli przedstawiciele firmy Conerga koordynatorzy projektu Stanisław Oleksik i Zdzisław Kijewski. Firma Conerga jest spółką, która realizuje projekty z obszaru energetyki odnawialnej oraz z dziedziny najnowszych technologii w energetyce. Zajmuje się projektami elektrowni wiatrowych, biogazowni i elektrowni wodnych. Firma realizuje 12 projektów na terenie całej Polskie o mocy 500 MW.
Zdaniem przedstawicieli firmy tereny naszej gminy sprzyjają energetyce wiatrowej. Występują tu odpowiednie wiatry. Według wstępnie przygotowanej i przedstawionej władzom gminy propozycji istnieje możliwości lokalizacji ośmiu turbin w Bukowcu Opoczyńskim i sześciu w Mroczkowie Gościnnym. Każda z turbin miałaby mieć moc 2 lub 3 MW. To dopiero początek rozmów, ale już w tej chwili firma obiecuje, że jeśli uda się zrealizować to przedsięwzięcie to zarówno właściciele dzierżawionych ziem jak i gmina będą mogli czerpać dodatkowe zyski finansowe. Budowa farmy wiąże się z modernizacją lokalizacji sieci energetycznych, modernizacją dróg gminnych oraz budową dróg dojazdowych do farm. Projekt w planowanej ilości 14 turbin generowałby do gminy dochody na poziomie 1,3 mln złotych rocznie. Korzyści miałaby także społeczność lokalna, gdyż projekt elektrowni wiatrowych przewiduje m.in. wykorzystanie wyłącznie gruntów rolników indywidualnych. Roczne czynsze znacznie zwiększyłyby dochody właścicieli ziemskich. Firma zapowiada tez swój udział w życiu lokalnej społeczności poprzez wspieranie jednostek gminnych np. remonty szkól, czy wspieranie OSP.
Po prezentacji radni mieli czas, by zadawać przedstawicielom firmy pytania.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 7 (762) z dnia 17 Lutego 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »