tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Zdarzenia

 Na wadze Temidy

 


Oskarżony likwidator
Do Sądu Rejonowego w Opocznie trafił akt oskarżenia wobec Mariusza G., likwidatora jednej ze spółek córek Opteksu SA. Prokuratura oskarża go o trzy przestępstwa.
Pierwsze polegało na nieopłacaniu w okresie od maja 2011 r. do sierpnia 2012 rok składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego ZUS w łącznej wysokości 20.590 zł i w tym samym okresie składek na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego ZUS w części opłacanej przez pracodawcę w wysokości 12.093 zł, co daję łączną stratę ZUS w wysokości 32.683 zł, tj. o przestępstwo z art. 218 § 1a kk, zagrożone karą grzywny, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do lat 2.
Drugie polegało na tym, że w okresie od listopada 2011 do sierpnia 2012 r., mimo prawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego w Opocznie nie wypłacił 14 pracownicom wynagrodzenia za pracę w łącznej kwocie 68.769 zł, tj. o przestępstwo z art. 218 § 1a kk.
Trzecie polegało na udaremnieniu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, tj. o przestępstwo z art. 225 § 2 kk zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

§ § §

Warunkowe umorzenie
Jakiś czas temu informowaliśmy o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia wobec dyrektora jednej ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Sprawa dotyczyła niewłaściwego wykorzystania dotacji unijnej, co spowodowało żądanie jej zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego. 14 grudnia zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, wyznaczając roczny okres próby oraz zasądził świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł.
Prawdopodobnie starostwo wystąpi na drogę postępowania cywilnego z żądaniem zwrotu niewłaściwie wykorzystanej dotacji.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 2 (809) z dnia 11 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »