tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Na trójkę z małym plusem

 
Trzecia edycja rankingu ?Partnerski Samorząd 2010?


Tworzony jest on na podstawie wyników corocznego monitoringu współpracy między organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzonego wspólnie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W rankingu uwzględniono wszystkie gminy, które wzięły udział w monitoringu. W 2011 roku zgłosiły się 2192 samorządy.
Z powiatu opoczyńskiego do rankingu przystąpiły gminy: Opoczno, Sławno, Drzewica, Białaczów i Paradyż, a w ubiegłych latach także Poświętne oraz Żarnów.
Aby całościowo opisać zakres współpracy z organizacjami wyodrębniono cztery obszary, z których każdy był punktowany oddzielnie. Oceniano: funkcjonowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracę finansową oraz wspierające i partnerskie formy współpracy pozafinansowej. Te kryteria złożyły się na ocenę natężenia współpracy między organizacjami i samorządem lokalnym. Można było zdobyć od 0 do 5 punktów w każdym z wymienionych wyżej czterech głównych wymiarów współpracy, a średnia punktów zdobytych w poszczególnych wymiarach jest końcowym wynikiem mówiącym o skali współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na danym terenie. To ona decyduje o miejscu poszczególnych urzędów w rankingu. Przedstawiona jest w postaci pięciu gwiazdek ? odpowiednio do uzyskanego wyniku ? pełnych, częściowo wypełnionych bądź pustych. Im więcej gwiazdek wypełnionych, tym lepszy wynik i wyższe miejsce zajmuje dany samorząd w rankingu. Ranking ?Przyjazny samorząd? jest syntetyczny. Wystarczy jeden rzut oka: gmina ma ponad cztery gwiazdki ? można założyć, że spełnione są warunki pozwalające na rozwijanie się partnerskich relacji między urzędem a organizacjami; gwiazdek jest mniej niż dwie ? współpraca mocno kuleje ? założenia rankingu wyjaśnia na portalu www.wiadomości.ngo.pl współautorka badania Marta Gumkowska.
Urząd Miejski w Opocznie brał udział we wszystkich edycjach rankingu. W pierwszym certyfikacie ?Przyjazny Samorząd 2008? widnieje 1,5 gwiazdki, rok później gmina otrzymała 2 i 3 gwiazdki, a w tym roku wypadła najlepiej, na trójkę z małym plusem, dostawszy 3 i 1/3 gwiazdki. Opoczyński program współpracy dostał 2 punkty na 5 możliwych. Podczas przyznawania punktów uwzględniono uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok oraz uchwalenie programu do końca 2009 roku. Pozostałe trzy gwiazdki zabrano, ponieważ: organizacje pozarządowe nie uczestniczyły w uchwalaniu programu, program nie był szerzej konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz za to, że nie udokumentowano konsultacji w postaci sprawozdania z trybu, przebiegu i ich rezultatów. Za współpracę finansową Urząd Miejski otrzymał komplet gwiazdek, ponieważ w 2010 roku przeznaczył pieniądze na organizacje pozarządowe i poziom finansowania organizacji pozarządowych stanowił przynajmniej 1% wydatków bieżących gminy. Dodatkowo doceniono to, że gmina znajduje się wśród 25% gmin przeznaczających największą część budżetu na organizacje pozarządowe. Gmina dostała również punkt za to, że poziom realizacji zaplanowanych wydatków na organizacje pozarządowe wyniósł ponad 95%. W ocenie wspierających form współpracy pozafinansowej Opoczno otrzymało trzy gwiazdki za: wspieranie organizacji pozarządowych poprzez pomoc administracyjną, nieodpłatne udostępnianie lokali na działalność statutową oraz udostępnianie materiałów i sprzętów. Doceniono również praktykowane przez gminę takie formy współpracy, jak: informowanie NGO o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, patronat nad działaniami organizacji pozarządowych i wyznaczenie w urzędzie osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizacjami. Aby uzyskać maksymalną liczbę gwiazdek zabrakło jednak: promocji działalności pożytku publicznego i podmiotów działających na obszarze gminy, pomocy organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i Internecie, pomocy w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych, konsultacji telefonicznych oraz punktów poradnictwa, pomocy przy zakładaniu organizacji pozarządowych oraz tworzenia banków danych o organizacjach pozarządowych. Oceniając partnerskie formy współpracy pozafinansowej, gmina otrzymała trzy gwiazdki za to, że w 2010 roku urząd konsultował z organizacjami pozarządowymi projekty aktów prawnych lub dokumentów programowych i strategicznych. Doceniono także udokumentowanie konsultacji tych projektów w postaci sprawozdania oraz za to, że w 2010 roku funkcjonowały zespoły doradcze i inicjatywne przy urzędzie, których członkami byli zarówno przedstawiciele urzędów, jak i organizacji pozarządowych. W Urzędzie Miejskim nie praktykowano jednak żadnej z punktowanych i wymienionych niżej form współpracy, a mianowicie: planowania oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, uczestnictwa przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów urzędu, a także współpracy w zakresie opiniowania przedstawianych ofert i oceny realizacji programów. Zabrakło również współudziału organizacji pozarządowych w projektowaniu budżetu w zakresie dotyczącym obszaru działania organizacji.
Spośród gmin z powiatu opoczyńskiego biorących udział w rankingu najlepiej wypadło Sławno. Urząd Gminy w Sławnie otrzymał 3,5 gwiazdki (poprawiając wynik z 2008 roku, w którym na certyfikacie Przyjazny Samorząd zabłysły 2 i 3 gwiazdki. W tym roku program współpracy został oceniony na 2 punkty, a za współpracę finansową oraz wspierające i partnerskie formy współpracy pozafinansowej gmina otrzymała po 4 gwiazdki.
Na trzecim miejscu znalazł się Urząd Gminy Paradyż z 2 i 3 gwiazdkiami. Za funkcjonowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz partnerskie formy współpracy pozafinansowej gmina dostała po 2 punkty, za wspierające formy współpracy pozafinansowej 3 ? a za współpracę finansową 4 gwiazdki.
Urząd Miasta i Gminy Drzewica został nagrodzony 2 gwiazdkami, a tym samym powtórzył swój wynik z 2008 r. i poprawił o 1 gwiazdkę wynik z roku 2009. Gmina Drzewica otrzymała 1 punkt za partnerskie formy współpracy pozafinansowej, po 2 gwiazdki za współpracę finansową i wspierające formy współpracy pozafinansowej oraz 3 punkty za program współpracy.
Pierwszy raz w rankingu wziął udział Urząd Gminy Białaczów. Dostał 1 i 1/3 gwiazdki za współpracę finansową (4 na 5 punktów) oraz program współpracy (1 na 5 punktów). Formy współpracy nie zostały tym razem dostrzeżone i ocenione.
W ubiegłych latach w badaniu współpracy między samorządem terytorialnym a organizacjami samorządowymi wzięły udział także Urząd Gminy Poświętne i Urząd Gminy Żarnów. Pierwszy z nich przystąpił do rankingu w 2008 roku i otrzymał zadowalający wynik 3 i 1/3 punktu, natomiast Żarnów wypadł nieco słabiej: w 2008 roku dostał 1 i 3 gwiazdki, a w 2009 półtorej.
Certyfikat Partnerski Samorząd, zgodnie z opinią organizatorów, nie jest recenzją działań gmin oraz nie wskazuje wygranych i przegranych. Ma na celu wskazanie samorządom dobrych wzorców postępowania na linii administracja lokalna ? organizacje pozarządowe oraz nagrodzenie tych, które w świetle zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego wydają się godne naśladowania.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (764) z dnia 2 Marca 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »