tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Na sesji o oświacie

 
Burmistrz poinformował o kadrowych skutkach reorganizacji szkółRadni zgodzili się na utworzenie ZEAS?uW poniedziałek, 30 maja Rada Gminy i Miasta zebrała się na szóstej w obecnej kadencji sesji. Jednym z dominujących tematów obrad była oświata.
Po pierwsze, radni przyjęli uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno?Administracyjnemu Szkół w Drzewicy. Burmistrz Reszelewski wyjaśnił, że taki zespół funkcjonuje w strukturze Urzędu Gminy i Miasta, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być wyodrębniony jako osobna jednostka organizacyjna gminy.
ZEAS będzie się zajmował obsługą finansową, organizacyjną i administracyjną szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola. Według zapisów uchwały, na czele zespołu stanie dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia burmistrz. Jak powiedział Janusz Reszelewski, jeszcze nie wiadomo, kto pokieruje jednostką.
Kolejny przyjęty dokument dotyczył zmian w uchwale w sprawie likwidacji publicznych szkół podstawowych w Krzczonowie i Jelni oraz utworzenia w tych miejscowościach szkół filialnych podporządkowanych organizacyjnie PSP w Brzustowcu. Rada zmieniła błędny zapis mówiący o tym, kiedy uchwała wchodzi w życie. Zgodnie z poprawką, zaczyna obowiązywać po upływie czternastu dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
W dalszej części sesji głos ponownie zabrał burmistrz. Poinformował o skutkach zmian w oświacie, które gmina wprowadziła z powodu niżu demograficznego i sytuacji finansowej. Konsekwencje reorganizacji odczuli bowiem nie tylko nauczyciele z Jelni i Krzczonowa, ale również z innych placówek.
Zmiany dotknęły łącznie dwudziestu dwóch nauczycieli. Osiem osób nie straciło pracy i zostało przeniesionych do innych szkół. Dziesięcioro nauczycieli zostało zwolnionych z odprawami, przy czym pięć osób ma uprawnienia emerytalne. Czterem nauczycielom wygasły umowy na czas określony i nie zostały przedłużone.
Dodajmy, że projekty organizacyjne szkół na nowy rok szkolny już zostały podpisane.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 22 (725) z dnia 3 Czerwca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »