tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Na sesji o lokalnych podatkach

 
Wiadomo, jakie stawki lokalnych podatków będą obowiązywały w przyszłym roku. Ich wysokość uchwalili radni podczas XXXI sesji Rady Gminy i Miasta, przeprowadzonej 7 listopadaObrady XXXI sesji Rady Gminy i Miasta


Temat podatków zdominował przebieg czwartkowego posiedzenia. W porządku obrad znalazły się trzy projekty uchwał podatkowych, zaakceptowane wcześniej przez komisje Rady. Zanim doszło do głosowań odbyła się dość żywa dyskusja.

Rolny i leśny bez podwyżek
Dwa pierwsze projekty dotyczyły podatków rolnego i leśnego. Nie zakładały podwyżek.
Jak poinformował burmistrz Janusz Reszelewski, od 2014 roku zmieniają się zasady obliczania podatku rolnego. Dotychczas jego wysokość była ustalana na podstawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Teraz będzie naliczana według ceny za 11 kwartałów. Dzięki temu powinna być mniej zależna od wahań rynkowych i bardziej przewidywalna dla rolników.
? Żeby nie podnosić wysokości podatku rolnego ? a taką wolę wyrazili również radni ? musimy obniżyć średnią cenę żyta, ogłoszoną przez Główny Urząd Statystyczny. Tę cenę obniżamy z prawie 70 zł do 44 zł za kwintal ? powiedział burmistrz. ? Sytuacja w rolnictwie jest bardzo ciężka, rok był trudny, dlatego nie chcemy podwyższać podatku.
Jeśli chodzi o podatek leśny, jest on obliczany według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Jej wartość, podawana przez GUS, tym razem spadła, dlatego podatek będzie niższy. Projekt uchwały zakładał obniżenie ceny z 171,05 zł do 168,19 zł za 1 m3 drewna.
Po wyjaśnieniach burmistrza głos zabrał radny Marek Sarwa. Podobnie jak przedmówca ocenił bieżący rok za bardzo trudny, jednocześnie informując, że w czasie obrad komisji budżetowej sugerował obniżenie ceny skupu żyta jeszcze o złotówkę. Jego propozycja nie zyskała akceptacji.
Przewodnicząca Rady GiM Maria Teresa Nowakowska zarządziła głosowania. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego została przyjęta dwunastoma głosami "za", przy jednym "przeciw" i dwóch wstrzymujących się. Za przyjęciem uchwały dotyczącej obniżenia średniej ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego głosowali wszyscy radni.

Głównie o przedsiębiorcach
Dłużej dyskutowano o trzecim projekcie, zawierającym kilkanaście stawek podatku od nieruchomości ? budynków i gruntów. Tu gmina zaproponowała niewielkie podwyżki ? od 1 do 20 groszy. Żadnych zmian nie przewidziała natomiast w przypadku podatku od środków transportowych.
Intencje urzędu przedstawił burmistrz. Wyjaśnił, że Ministerstwo Finansów, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, co roku podnosi górne granice kwot stawek podatkowych. ? Żeby w jakiś sposób pomóc mieszkańcom, ustalamy stawki niższe od maksymalnych. Taką propozycję wysuwany również na 2014 rok. W efekcie opłaty zwiększą się tylko symbolicznie ? zaznaczył, podając przykład podatku od budynków mieszkalnych. Roczna stawka wzrośnie o 1 gr ? z 60 do 61 gr za 1 m2. Jeżeli ktoś posiada dom o powierzchni 100 m2, w ciągu roku zapłaci więcej o złotówkę.
? Gdybyśmy w ogóle nie podnosili podatków ? co jest działaniem bardzo populistycznym, w pewnym momencie rozdźwięk między stawkami naszymi a ministerialnymi byłby zbyt duży. Spowodowałoby to skokowy wzrost wysokości podatków. Po drugie, z racji obniżonych stawek samorząd ma niższe subwencje. Dlatego tych niewielkich zmian należy dokonywać sukcesywnie ? dodał.
Wyjątek ? oprócz podatków rolnego i leśnego ? stanowi podatek od środków transportowych. Gmina postanowiła nie podnosić jego wysokości ze względu na trudną sytuację firm transportowych po wprowadzeniu elektronicznego systemu poboru opłat "viaTOLL".
Opłacie na drogach krajowych podlegają samochody lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy. System się rozbudowuje i pobiera wysokie należności, co transportowcy mocno odczuwają w swoich portfelach.
Do propozycji wysuniętych przez kierownictwo UGiM odniosła się radna Krystyna Swęd, która przyznała, ze jest po rozmowie z kilkoma przedsiębiorcami i występuje w ich imieniu. ? Przedsiębiorcy mają prośbę, by również im nie podwyższać podatków, by byli traktowani na równi z rolnikami czy firmami transportowymi ? apelowała. ? Oni też nie mają lekko. Żeby inwestować często biorą kredyty, o których nie wiemy. A wszystkie instytucje ? ZUS, urzędy skarbowe i inne ? chcą od przedsiębiorców wyciągnąć jak najwięcej. Dlaczego jeszcze my, skoro w danym roku możemy pomóc innym grupom?
Odpowiedział burmistrz. Poinformował, że roczna stawka podatku od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej nie była zmieniana przez ostatnie dwa lata, a teraz będzie wyższa o 20 gr (wyniesie 15,70 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej). ? Z całym zrozumieniem dla potrzeb przedsiębiorców, mówimy dzisiaj o niewielkim wzroście, który nie zawali budżetów pojedynczych firm ? ocenił. ? Jeżeli ktoś ma np. halę o pow. 1000 m2 ? a to nie jest mały obiekt jak na nasze warunki ? zapłaci podatek wyższy o 200 zł w skali roku.
Przypomniał działania gminy, mające na celu pomoc przedsiębiorcom: ? W tym roku wyłożyliśmy z budżetu 300 tys. zł na budowę nowego wodociągu dla kilku firm działających na terenie pogerlachowskim. Podczas grudniowej sesji zaproponuję Radzie podjęcie kolejnej uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy i realizujących nowe inwestycje. Jednak, żeby ją przedłożyć, powinniśmy mieć możliwość ruchu w budżecie, którą daje krocząca zmiana stawek podatkowych. Po tym, jak przedsiębiorca zrealizuje nową inwestycję i zostanie zwolniony z podatku na kilka lat, budżet musi normalnie funkcjonować.
Poinformował, że w ostatnim czasie rozmawiał z dwoma przedsiębiorcami, którzy o taką uchwałę pytali. Jeden już w Drzewicy inwestuje, rozszerzając swoją działalność, drugi ? z Poznania ? jest zainteresowany terenami inwestycyjnymi. Kończąc wystąpienie, podtrzymał omówioną na komisjach propozycję wysokości stawek podatku od nieruchomości.
W głosowaniu niespodzianki nie było. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się dwunastu radnych. Jedna osoba była przeciw, dwie wstrzymały się od głosu. Tym samym cały pakiet podatkowy na 2014 rok został uchwalony.

Inkaso po staremu
Kolejnym punktem sesji była uchwała dotycząca zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Została przyjęta bez dyskusji i jednogłośnie.
Zgodnie z jej zapisami, podobnie jak w poprzednich latach na inkasentów wyznaczono sołtysów: Brzuzy, Brzustowca, Dąbrówki, Domaszna, Giełzowa, Idzikowic, Jelni, Krzczonowa, Radzic Dużych, Radzic Małych, Strzyżowa, Świerczyny, Trzebiny, Werówki, Zakościela, Żardek i Żdżar. Wynagrodzenie za inkaso zostało ustalone w wysokości 10% od zainkasowanych kwot podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (853) z dnia 15 Listopada 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »