tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Zdarzenia

 Miniony rok był najbezpieczniejszy od pięciu lat

 

Tak wynika z analizy ilościowej i jakościowej zdarzeń drogowych. W 2010 roku, w porównaniu do poprzedniego nastąpił zdecydowany spadek ilości wypadków drogowych, aż o 32,5%. Ale, co najbardziej cieszy, to ogromny, bo aż 76–procentowy spadek ilości ofiar śmiertelnych. Przypomnijmy, że w latach 2005–2009 ilość wypadków wynosiła od 102 do 127, i ginęło w nich od 16 do 21 osób. W ubiegłym roku po raz pierwszy ilość wypadków spadła poniżej setki i wyniosła 81, a śmierć w nich poniosło 5 osób, rannych zostało 111. Odnotowano 547 kolizji.
Najbardziej niebezpieczne były miesiące letnie: lipiec i sierpień, co spowodowane było zwiększonym, wakacyjnym ruchem na drogach. W lipcu doszło do 11 wypadków, w sierpniu do 7. W obu miesiącach śmierć w wypadkach poniosły po dwie osoby. W lipcu 16 zostało rannych, w sierpniu rannych zostało 11. Niebezpieczne były też miesiące przejściowe, kiedy na drogach występowały zmienne warunki. W marcu doszło do 7 wypadków, w których rannych zostało 13 osób, zaś w październiku w 10 wypadkach poszkodowanych zostało 14.
Największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi występuje niezmiennie na drogach krajowych, po których jeździ najwięcej pojazdów i na których kierowcy jeżdżą najszybciej. I choć drogi krajowe, przebiegające przez teren naszego powiatu, stanowią zaledwie 12% długości wszystkich dróg utwardzonych, to dochodzi na nich do aż 40% wszystkich wypadków. Porównując do roku 2009 (dane podajemy w nawiasach) w minionym roku na drogach krajowych doszło do 33 wypadków (47), w których zginęło 3 (13) osób, rannych zostało 45 (51), odnotowano 214 (256) kolizji. Na drogach wojewódzkich: 21 (24) wypadków, 1 (2) ofiary śmiertelne, 22 (41) rannych, 90 (95) kolizji. Na drogach powiatowych odnotowano: 12 (26) wypadków, 1 (4) osoby zabite, 23 (29) rannych, 96 (95) kolizji, a na drogach gminnych: 15 (23) wypadki, 0 (2) zabitych, 21 (25) rannych, 165 (154) kolizje.
Zagrożenie zdarzeniami drogowymi na drogach poszczególnych kategorii oraz na terenie poszczególnych gmin nie jest równomierne. Największe występuje na drogach krajowych, zmniejszając się jednocześnie na drogach niższych kategorii. I – paradoksalnie – na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych ilość wypadków jest porównywalna, lecz wzrasta ilość kolizji. Tradycyjnie od lat, do największej ilości wypadków i kolizji dochodzi w granicach administracyjnych miasta Opoczno, zaś w obszarze wiejskim Opoczna ilość ta gwałtownie spada. Porównajmy: na K–12 w obszarze wiejskim gm. Mniszków odnotowano 3 wypadki, w Opocznie – 2, Opoczno – obszar miejski – 8, Opoczno – obszar wiejski – 1, Sławno – obszar wiejski – 1. Na drodze K–48 przebiegającej przez obszar wiejski w gm. Poświętne doszło do 3 wypadków, zaś na drodze K–74 w gm. Paradyż – do 5 wypadków, a w gm. Żarnów – do 6. Bardzo podobnie układają się proporcje zdarzeń na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, gdzie stale w statystykach zdarzeń prym wiedzie miasto i gmina Opoczno. Najniebezpieczniejsze odcinki dróg na terenie naszego powiatu to: K–12 przechodząca w obszarze miejskim Opoczna, gdzie na długości 5 km odnotowano 62 zdarzenia drogowe, w których śmierć poniosła jedna osoba, a 6 zostało rannych. Niebezpieczny jest też 7–kilometrowy odcinek K–74 od Paradyża do Solca, gdzie odnotowano 30 zdarzeń. Niewiele ustępuje im droga wojewódzka nr 726 (Opoczno – Inowłódz). Jest to droga o fatalnej nawierzchni, wąska, z pozarywanym poboczem, na której jest duże natężenie ruchu do i z Warszawy. Tę drogę, ze względu na skrót, najczęściej wybierają kierowcy tirów, stąd też występuje duże zagrożenie zdarzeniami. Na odcinku tej właśnie drogi od Kolonii Libiszów do Ostrowa (10 km) doszło do 27 zdarzeń drogowych.
Nie bez wpływu na ilość zdarzeń pozostaje stale rosnąca ilość poruszających się po drogach pojazdów, a tych przybywa co roku mniej więcej 3 tys. Dla porównania – w roku 2005 w opoczyńskim wydziale komunikacji zarejestrowanych było 37.655, zaś na koniec 2010 było ich już 53.262. A przecież o opoczyńskich drogach jeżdżą nie tylko samochody z rejestracją EOP. Nic dziwnego więc, że 65% wypadków spowodowali kierujący pojazdami. Z winy pieszych doszło do 15 wypadków (19%). Główną przyczyną wypadków drogowych z winy kierującego jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (40%), a następnie nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (21%). Z powodu niedostosowania prędkości doszło do 21 wypadków, wymuszenie pierwszeństwa było przyczyną 11. W dalszej kolejności przyczynami prowadzącymi do wypadków drogowych są: nieprawidłowe wyprzedzanie – 8, nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych – 5, niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami – 3, jazda po niewłaściwej stronie drogi oraz zmęczenie/zaśnięcie – po 2 i nieprawidłowe omijanie – 1. Śmiertelne okazały się wypadki spowodowane przez jazdę po niewłaściwej stronie drogi i nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
Niestety, nadal wielu kierujących zasiada za kółko po alkoholu. Nietrzeźwi kierujący byli sprawcami 24 zdarzeń drogowych, w tym 6 wypadków, w których rannych zostało 9 osób. Główną przyczyną spowodowanych przez nich zdarzeń jest niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie i nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.
Ogólna liczba zdarzeń drogowych zaistniałych z winy pieszych to 24. Piesi najczęściej byli nieostrożni podczas wejścia na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem, co było przyczyną 11 wypadków, w których rannych zostało 11 osób. Ogólnie na skutek niewłaściwego zachowania pieszych odnotowano 15 wypadków, w których śmierć poniosła jedna osoba, a 14 zostało rannych. Przyczyną wypadku śmiertelnego było stanie/leżenie na jezdni. Wśród pieszych sprawców zdarzeń drogowych, w pięciu przypadkach pieszy znajdował się w stanie nietrzeźwym, co stało się powodem trzech wypadków i dwóch kolizji.
Przyjrzyjmy się ilości zdarzeń i ofiar wg rodzaju użytkownika drogi. W minionym roku najbardziej zagrożoną grupą okazali się użytkownicy samochodów osobowych, którzy stanowili 59% ofiar (2 zabitych, 66 rannych), a następnie piesi, rowerzyści i użytkownicy samochodów ciężarowych. Niechronieni uczestnicy ruchu stanowili 26% ogółu ofiar (2 zabitych i 31 rannych).
Pod względem wiekowym najbardziej zagrożoną grupę ofiar wypadków stanowiły osoby w przedziale wiekowym 40–59 lat. W wypadkach z ich udziałem zginęły cztery osoby z ogólnej liczby 5. Najbardziej cieszy fakt, że nie zginęło w wypadkach ani jedno dziecko. Wśród rannych najwięcej odnotowano w przedziale wiekowym 40–59 (30), w wieku 25–39 (29), 18–24 (26), 60 plus (10), 7–14 (8), 15–17 (6) oraz w wieku 0–6 (2). Wśród dzieci i młodzieży do lat 18 najwięcej było rannych ofiar wypadków samochodów osobowych (10). Rannych zostało 4 pieszych, trzy ofiary były użytkownikami motocykli, dwie to rowerzyści.
Do największej liczby zdarzeń drogowych dochodziło pomiędzy godzinami 13.00 a 20.00. W tym czasie doszło do 42 wypadków, śmierć poniosła 1 osoba, a 58 zostało rannych. Również w tym czasie odnotowano najwięcej kolizji drogowych (239).
A jak wygląda rozkład tygodniowy? Na ogólną liczbę 628 zdarzeń drogowych do 123 doszło w piątek, 97 – w poniedziałek, 93 – w czwartek, po 91 – we wtorek i w sobotę, 78 – w środę. Najspokojniejsze były niedziele – odnotowano w nie tylko 55 zdarzeń. W poniedziałek zginęły dwie osoby, po jednej we wtorek, środę i piątek. W piątki i poniedziałki doszło do największej ilości kolizji.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (708) z dnia 4 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »