tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Minikronika szkoły średniej w Drzewicy

 
Na czwartek, 26 stycznia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zaplanował uroczystości jubileuszu 40?lecia szkoły średniej, działającej przy ul. Staszica. Relacja z obchodów za tydzień, natomiast dziś prezentujemy krótki rys historyczny szkolnictwa średniego w Drzewicy. Okolicznościowy wybór charakterystycznych informacji pochodzi z zapisków kroniki szkoły, szeroko opisującej dzieje Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego. Mamy nadzieję, że zainteresują one niejednego spośród ponad czterech tysięcy absolwentów placówki


1947/48
* 1 września łódzkie kuratorium wojewódzkie powołuje przy Szkole Podstawowej w Drzewicy wieczorową dwuletnią zawodową Publiczną Szkołę Średnią, której celem jest przygotowanie pracowników dla Fabryki Nakryć Stołowych ?Gerlach?. Dyrektorem szkoły zostaje Rajmund Adamowski. Później tę funkcję pełnią ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej Marcin Frankiewicz, po nim Kazimierz Jankowski a następnie znów Rajmund Adamowski. Siedzibą obu szkół są budynki przy ul. Warszawskiej 3, które powstały przed 1900 r. jako stajnie dla koni pocztowych obsługujących trasę Warszawa ? Kraków.

1955/56
* Wraz z przejściem Drzewicy do województwa kieleckiego tamtejsze kuratorium likwiduje Publiczną Szkołę Średnią. Część wyposażenia warsztatowego zostaje sprzedana i przewieziona do Przedborza. Decyzja Kielc, w sytuacji nieustannej rozbudowy przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego zakładu metalowego w Drzewicy, szybko doprowadza do braków fachowej kadry. W miejscowym środowisku powstaje myśl utworzenia szkoły średniej nie związanej organizacyjnie (jak poprzednia) ze szkołą podstawową, lecz utrzymywanej przez zakład. Komitetowi szkolnemu przewodniczy ówczesny główny inżynier ?Gerlacha? ? Emil Buzek.

1961/62
* 21 sierpnia, po długich staraniach komitetu szkolnego, ministerstwo wyraża zgodę na prowadzenie przez zakład szkoły. Otrzymuje ona nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących przy Fabryce Wyrobów Nożowniczych ?Gerlach? w Drzewicy. Nauka w placówce ma trwać 3 lata i prowadzić do uzyskania specjalności ślusarsko?tokarskiej. Wkrótce ?Gerlach? wynajmuje na 10 lat od Komitetu Gospodarczego Osady Drzewica budynki i plac przy ul. Warszawskiej 3. Budynek jest stary i wymaga gruntownego remontu. W 1961 r. ?Gerlach? przeprowadza adaptację budynku i 1 września w gotowych salach lekcyjnych rozpoczyna się rok szkolny.
* W inauguracji pierwszego roku szkolnego, uczestniczą przedstawiciele organu prowadzącego ? FWN ?Gerlach?: główny inżynier, przewodniczący Robotniczej Rady Zakładowej oraz sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR. Dyrektorem szkoły zostaje Henryk Gąsiorowski, a nauczycielami przedmiotów zawodowych pracownicy fabryki. Żaden z pracowników nauczycieli nie jest pedagogiem, mają więc ciężkie zadanie do spełnienia. Wyposażenie warsztatów jest skromne i prymitywne: 4 stoły, 2 krzesła, 2 szlifierki, 1 szafa, 1 gablota na narzędzia a w niej kilka pilników, młotków. Brakuje też woźnego. W tej sytuacji dyrektor wybiera najsilniejszego i najbardziej żywego ucznia ? Stanisława Ciecierskiego. Jest on niezastąpiony ? potrafi nie tylko utrzymać czystość, ale i dyscyplinę wśród swoich kolegów. Pierwszy rok szkolny był bardzo ciężki ? młodzież w przeważającej liczbie trudna do prowadzenia, mało zdyscyplinowana? Chłopcy noszą na czerwone berety. To dla odróżnienia ich od pracowników ?Gerlacha?. Młodzież obowiązkowo nosi także tarcze szkolne w celach wychowawczych, aby ją zmusić i mobilizować do dobrego zachowania się na ulicy, w pracy, czy w autobusie. Najpilniejsze zadanie to zakup pomocy naukowych, stołów, krzeseł, sprzętu sportowego oraz instalacji ?siły?.

1964/65
* W wyniku starań dyrektora latem zostaje otwarte Technikum Mechaniczne dla Pracujących na podbudowie ZSZ. Uzyskaniu przychylnej decyzji Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego sprzyja brak fachowców w zakładzie w pionie inżynieryjno?technicznym. Obie szkoły mieszczą się w tym samym budynku przy ul. Warszawskiej. Do dyspozycji mają 6 sal wykładowych. Nauka odbywa się od godz. 8.00 do 19.20. We wszystkich klasach zostaje wprowadzona nauka języka rosyjskiego.

1965/66
* W czynie społecznym młodzież grodzi siatką park miejski, bierze udział w jego zadrzewianiu i zakrzewianiu.
* W czerwcu klasy trzecie ZSZ udają się z wychowawcą Lechem Rydzewskim, na wycieczkę do Warszawy. Zwiedzają Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Wojska Polskiego. W drodze powrotnej poznają lotnisko na Okęciu. Tu młodzież wykazuje największe zainteresowanie.

1966/67
* W budynku szkolnym powstaje punkt biblioteczny ? filia biblioteki FWN ? czynny dwa razy w tygodniu. Młodzież na terenie szkoły jest zorganizowana. Istnieje Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Harcerstwa Polskiego oraz koło sportowe.

1967/68
* Na przełomie maja i czerwca odbywa się pierwsza w technikum matura. Do egzaminu pisemnego zasiada 29 abiturientów, z czego odpada 2. Po maturze ? pierwszy bal maturalny. W listopadzie do Technikum Ekonomicznego w Lipinach odchodzi dyrektor Henryk Gąsiorowski. Na jego miejsce zostaje powołany Leonard Gąsiorowski.

1970/71
* Po wieloletnich staraniach dyrekcje szkoły i ?Geralcha? przystępują do budowy nowego kompleksu szkolnego. Budynek będzie miał 2 piętra, 7 sal z zapleczem, własną salę gimnastyczną, świetlicę, podgrzewalnię napojów, szatnię, natryski, gabinet lekarski, bibliotekę, pokój nauczycielski. Placem budowy jest nowo powstałe osiedle. Ponieważ pojawiają się znaczne trudności materiałowe oraz kadrowe, grożące opóźnieniem realizacji inwestycji, dyrektor szkoły w obawie przed zaskoczeniem zimy mobilizuje młodzież, która od 5 października 1970 r. w czynie społecznym jak i na lekcjach wychowania fizycznego bierze czynny udział w pracy przy budowie, sortowaniu cegły i układaniu sterty. Dyrektor zwraca się do dowódcy jednostki wojskowej z Nowego Miasta z prośbą o pomoc ?poprzez przydział 15 żołnierzy do pracy przy wylewaniu fundamentów?. Prosi Gerlacha o pomoc w dostawie desek. Intensywna praca trwa do 2 listopada. Powoli szkoła zaczyna wychylać się z ziemi.

1971/72
* Budynek ma już wygląd szkoły. Dużo, dużo okien, więc będzie widno i słonecznie. Piętra wykończone, na parterze brakuje jeszcze urządzeń w.c. Sala gimnastyczna, która znajduje się na zewnątrz szkoły ? połączona jedynie korytarzem ? jest także na ukończeniu. Trwają prace przy centralnym ogrzewaniu i kanalizacji. (?) Młodzież wraz z nauczycielami przepracowała w czynie społecznym 4222 godziny przy myciu okien, czyszczeniu podłóg, wyrównywaniu terenu a nawet przy instalowaniu przewodów telefonicznych. Termin ukończenia budowy wyznaczony na 31 września 1971 r. ulegnie opóźnieniu, gdyż przedsiębiorstwo budowy szkoły skarży się na brak pracowników.
* 17 grudnia 1971 r. oddano szkołę do użytku. Zaczyna się przeprowadzka ze starych murów szkolnych, których jednak mimo wszystko żal.
* 10 stycznia, godz. 10.00 ? uroczystość otwarcia szkoły. W prezydium m.in. dyrektor kadr i szkolnictwa Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, lokalne i zakładowe władze PZPR.
* 29 stycznia: pierwsza akademia w nowej szkole z okazji 30. rocznicy powstania PPR.
* 5 lutego: pierwsza studniówka klasy III TM (w salach przedszkola).
* 29 lutego: spotkanie przedwyborcze pracowników FWN z posłem ziemi kieleckiej, członkiem KC PZPR, prezesem NIK, członkiem Rady Państwa, towarzyszem gen. Mieczysławem Moczarem. W zebraniu udział bierze aktyw partyjny fabryki ?Gerlach? z dyrektorem naczelnym Wacławem Majem.
* 17 marca przyjeżdża zaproszony przez aktyw sportowy fabryki ?Gerlach? mistrz świata w boksie Jerzy Kulej, który stara się zainteresować sportem młodzież i wciągnąć ją do pracy na tym polu.

1973/74
* 1 października, na podstawie zarządzenia ministra przemysłu ciężkiego, trzy szkoły (Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Mechaniczne, Liceum Zawodowe) przekształcono w jedną ? Zespół Szkół Zawodowych. Dyrektorem pozostaje Leonard Gąsiorowski.

1979/80
* 22 listopada do szkoły przyjeżdża ?Budka Suflera? oraz artyści scen warszawskich.
* 18 maja, w dniu czynu partyjnego, młodzież wraz z gronem pedagogicznym sumiennie pracuje przy budowie Urzędu Gminy, boiska szkolnego, na ulicach Drzewicy oraz przy porządkowaniu pomocy w salach lekcyjnych.

1980/81
* 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Jest to dla nas dzień uroczysty. Z radością witamy naszych drogich wychowawców oraz pierwszoklasistów. Mimo to w sercach naszych tkwi jakiś niepokój. Martwi nas sytuacja polityczno?gospodarcza kraju, oraz to, że nie wszyscy koledzy w całej Polsce równie jak my witają ten dzień. My chcemy żyć i uczyć się w pokoju!
* 6 listopada: uroczysty apel z okazji 63. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. TPPR organizuje spotkanie z klubem seniora. Odbywa się konkurs piosenki radzieckiej. Udział bierze 10 solistów. Jest też spotkanie z poezją Władysława Broniewskiego.

1981/82
* 1 września: w tym roku nastąpią pewne zmiany. Będziemy mieć wolne soboty, ale i wydłużony rok szkolny ? do końca czerwca. Dla ?leserów? ulg nie ma ? poprawki zniesiono!
* 13 grudnia 1981 r. Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce. Nauka w szkole zostaje zawieszona do 4 stycznia 1982 r.
* Cykl imprez i uroczystości szkolnych bez zmian.

1985/86
* Rok ?pierestrojki?, ale wciąż organizowane są obchody święta Ludowego Wojska Polskiego, 68. rocznicy WSRP, rocznicy powstania ORMO.
* Maj: na Mistrzostwach Polski w kajakarstwie górskim uczniowie szkoły osiągnęli świetne wyniki ? srebrne medale Agaty Więckowskiej (III TM) i Roberta Pacierpnika (IV TM).
* 28 czerwca: zakończenie roku szkolnego. Na emeryturę odchodzi dyrektor Leonard Gąsiorowski po 19 latach sprawowania swej funkcji.

1986/87
* 1 września młodzież ZSZ wita nowy rok szkolny oraz nowego dyrektora, Ireneusza Będkowskiego.

1987/88
* 6 lutego odbywają się obchody XX?lecia powstania Technikum Mechanicznego oraz spotkanie pierwszych jego absolwentów.

1988/89
* 6 listopada szkolne koło TPPR organizuje akademię poświęconą 71. rocznicy wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Po raz ostatni.
* 11 listopada 1988 r. pierwsze od 50 lat obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Klasa II TM pod kierunkiem Franciszki Pacierpnik prezentuje montaż słowno?muzyczny.
* 3 kwietnia, w 50. rocznicę zbrodni katyńskiej, odbywa się apel przygotowany przez Wandę Dziurzyńską.

1990/91
* 1 września wnosi do szkoły wiele zmian, m.in. wraca religia jako przedmiot nadobowiązkowy, zmieniają się programy nauczania niektórych przedmiotów, młodzieży uzyskuje przywilej większej samorządności.

1993/94
* 1 września naukę rozpoczyna około 300 uczniów. Już drugi rok nie ma chętnych do klasy pierwszej TM. Brak przyjęć do pracy w miejscowym ?Gerlachu? powoduje, że młodzież wybiera inne szkoły. Placówka przestaje być szkołą przyzakładową. ?Gerlach? przekazuje ją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu.

1994/95
* Przełom stycznia i lutego ? czas studniówek. 29 stycznia pierwszy bal maturalny w LO, 5 lutego bal klasy V TM.
* 10?11 maja: matura w LO (pierwsza) oraz w TM.

1998/99
* 1 września: zmiana na stanowisku dyrektora. W trakcie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego Ireneusz Będkowski przedstawia nowego dyrektora LO i ZSZ ? Andrzeja Króla. Wręcza mu ?klucz do szkoły? i tradycyjny, zabytkowy ręczny dzwonek.

2001/2002
* 16 listopada: potrójna uroczystość ? 40?lecie ZSZ, 30?lecie budynku oraz 10?lecie LO. Dokumenty i pamiątki z uroczystości schowano do przechowywanej w bibliotece szkolnej ?kapsuły czasu?, którą będzie można otworzyć dopiero za 10 lat.
* Czerwiec: szkoła nerwowo przygotowuje się do naboru pierwszego ?zreformowanego? rocznika. Trwa wyścig o gimnazjalistów. Rozpoczyna się zalew propozycji nowych podręczników i programów nauczania. Początek rekrutacji ? gorączkowy i wielce skomputeryzowany. W ogóle komputeryzacja ogarnia całą szkołę. Dyrektor Andrzej Król ?wpycha? komputery do poszczególnych pracowni, a ma być podobno podpięty Internet. Wszystkie telewizory podłączone są do osiedlowej kablówki.

2002/2003
* Do liceum przychodzi pierwszy rocznik z gimnazjów, dla którego cykl nauki będzie trwał trzy lata. Szkoła występuje pod nową nazwą ? Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

2003/2004
* Dyrektorem zostaje Maria Kalużna. Wśród priorytetów na rok szkolny ? podjęcie akcji poszerzenia obecności języków obcych w szkole.

2004/2005
* Jest to pierwszy rok, w którym w związku z reformą nie funkcjonuje już żadna z klas czteroletniego liceum. Nowa dyrektorka szkoły Monika Machula proponuje Radzie Pedagogicznej intensyfikację przedsięwzięć promujących placówkę w środowisku, co ma zachęcić gimnazjalistów do przychodzenia do liceum w Drzewicy, zamiast kierowania się do Opoczna. ZSP zdobywa prestiżowy tytuł ?Szkoły z klasą? jako wynik konkursu prowadzonego pod patronatem Prezydenta RP, Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej (główną koordynatorką szkolną Monika Machula).

2005/2006
* W czerwcu 2006 r. ZSP przystępuje do projektu ?Równać szanse? organizowanego przez Polsko?Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Inicjatorką przedsięwzięcia jest dyrektorka Machula. Program działań pod nazwą ?Kajakiem do wielkiego świata? uzyskał grant w wysokości 18 tys. zł.

2007/2008
* Naukę podejmuje 256 uczniów w dziesięciu klasach. Jest to wyraźny przyrost w stosunku do lat poprzednich.
* Od 22 do 26 października 11 uczniów z klas policyjnych uczestniczy w wycieczce do Wyższej Szkoły Policji w Lipsku w Niemczech.

2008/2009
* W tym roku szkolnym uczy się 267 uczniów w dziewięciu klasach. Budynek ZSP przechodzi generalny remont. We wszystkich salach i na korytarzach zostają ułożone płytki, elewacja jest ocieplana i malowana, wiele sal zyskuje nowe wyposażenie.

2009/2010
* Naukę podejmuje 278 uczniów w dziesięciu klasach. Po raz pierwszy na maturze obowiązkowa matematyka, natomiast pozostałe przedmioty jako dodatkowe zdają tylko chętni, którym są one potrzebne do wybranego kierunku studiów.

2010/2011
* Grudzień: w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie ma miejsce ceremonia wręczenia certyfikatów IX edycji konkursu European Language Label. Dzięki dwuletniej realizacji projektu językowego ?Opoczyńscy policjanci podbijają Europę? ZSP zostaje jednym z piętnastu laureatów tej prestiżowej nagrody.

2011/2012
* Listopad: grupa uczniów wylatuje do Włoch. Jest to efekt przystąpienia do realizacji dwuletniego projektu Comenius. ZSP otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 tys. euro. Inauguracyjne spotkanie w Asyżu, a potem zwiedzanie m.in. Rzymu. Płaci Unia Europejska.
* Grudzień: Zarząd Powiatu Opoczyńskiego odwołuje ze stanowiska dyrektora ZSP Monikę Machulę. Obowiązki dyrektora powierza Grażynie Wójcik. Prawdopodobnie wiosną zostanie rozpisany nowy konkurs na dyrektora placówki.
* Styczeń. Trwają przygotowania do jubileuszu 40?lecia szkoły w obecnej siedzibie.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 4 (759) z dnia 27 Stycznia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »