tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Matura 2011

 
W czwartek, 30 czerwca tegoroczni maturzyści odebrali świadectwa dojrzałości. Zdawalność w naszym powiecie wypadła w tym roku zaskakująco dobrze, maturę zdało 80,9% abiturientów - przy zdawalności w kraju na poziomie 75,5%. To niemal najwyższa średnia spośród wszystkich powiatów łódzkiego. Niestety nie popisali się uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym, gdzie z powodu niesamodzielnej pracy egzamin z matematyki unieważniono aż 38 osobom, a kolejnym trzem z języka angielskiego.

Pisemne egzaminy maturalne w całym kraju trwały od 4 do 24 maja. Jednocześnie rozpoczęły się egzaminy ustne, które potrwały do 27 maja. W całym kraju do egzaminów przystąpiło ponad 340 tys. osób. Maturzyści musieli zdawać pisemne egzaminy z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego oraz z matematyki. Obowiązkowo zdawali też ustne egzaminy z języka polskiego i z języka obcego. Wynik z tych pięciu obowiązkowych egzaminów decydował o uzyskaniu przez abiturienta świadectwa dojrzałości. Wystarczyło, że z tych egzaminów uzyskał minimum 30% możliwych punktów. To naprawdę niewiele, nie można więc mówić o dobrych wynikach matury, jeśli jedna czwarta maturzystów w kraju nie uzyskała tego minimum. Uczniowie z naszego powiatu na tym tle wypadli bardzo dobrze, bowiem u nas zdawalność wyniosła 80,9%. Matury nie zdał więc u nas co piąty a nie jak w kraju i w województwie co czwarty maturzysta. Spośród wszystkich powiatów województwa łódzkiego wyższą zdawalność odnotowano jedynie w powiatach wieluńskim (82,9%) i pajęczańskim (81,4%).

Samorządowe
Liceum Ogólnokształcące

W SLO do matury przystąpiły w tym roku 122 osoby. Zdało ją 120 osób, co daje zdawalność na poziomie 98,36%. Dwie osoby, którym noga powinęła się na jednym przedmiocie, przystąpią w sierpniu do egzaminu poprawkowego.
Absolwenci ?jedynki? z języka polskiego na poziomie podstawowym uzyskali średni wynik 65,64%. Na poziomie rozszerzonym język polski zdawało 35 osób - średnia 60,71%. Najlepiej maturę z tego przedmiotu zdały: na poziomie podstawowym Anna Cieślikiewicz (93%) i Dominika Karbownik (93%), a na poziomie rozszerzonym - Agata Dukowicz (90%).
Średni wynik z matematyki uzyskany w SLO to 70,72% na poziomie podstawowym i 59,04% na poziomie rozszerzonym, na który zdecydowało się 48 osób. Najwyższe, maksymalne wyniki, uzyskali: na poziomie podstawowym Sandra Sobczyk, Monika Wrońska, Anna Kuśmierczyk, Dawid Róg, Aleksandra Szczygłowska i Adam Felis, który również na poziomie rozszerzonym uzyskał najwięcej punktów.
Najczęściej wybieranym językiem obcym był tradycyjnie język angielski, który na poziomie podstawowym zdawało 105 osób (średni wynik w szkole - 88,57%), a na poziomie rozszerzonym - 44 (średni wynik - 68,80%). Najlepiej wypadli: na poziomie podstawowym: Agnieszka Koćmiel, Joanna Kumór, Sylwia Pawlik, Anna Cieślikiewicz, Kamil Maćkowski, Marta Mazur, Agnieszka Rudzka, Agnieszka Tokarska, Krzysztof Kozłowski, Michał Lizis, Katarzyna Radzik, Dawid Róg i Aleksandra Stolarczyk. Na poziomie rozszerzonym najlepszy wynik uzyskała Aleksandra Defratyka.
Język niemiecki zdawało w ?jedynce? 17 osób na poziomie podstawowym (średni wynik 82,29%) i 7 osób na poziomie rozszerzonym (80%). Maksymalną ilość punktów uzyskały: Marta Podsiedlik, Agata Dukowicz, Sylwia Jobczyk i Anna Książek, która na poziomie rozszerzonym zdobyła 90% punktów.
Uczniowie SLO zdawali również egzaminy z przedmiotów dodatkowych. Egzamin z geografii najlepiej zdał Jakub Chmal, który na poziomie rozszerzonym zdobył 90% punktów. Z historii na lepszy wynik na poziomie podstawowym należy do Dominika Zalegi (65%), a na poziomie rozszerzonym do Tomasza Niemirskiego (76%). Z wiedzy o społeczeństwie najlepiej wypadła Anna Książek, która uzyskała 74% punktów na poziomie rozszerzonym. Najlepsze wyniki z biologii na poziomie podstawowym uzyskał Łukasz Węgrzyn (68%), a na poziomie rozszerzonym Dominika Karbownik i Agnieszka Tokarska (obie 92%). Z egzaminem z chemii najlepiej poradziła sobie Aleksandra Szczygłowska - 93% na poziomie rozszerzonym, a z fizyki Michał Lizis na poziomie podstawowym (84%) i Adam Felis na poziomie rozszerzonym (65%).

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1

W ZSP nr 1 do egzaminu maturalnego przystąpiło 153 absolwentów. W tej grupie znalazło się 70 uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 17 z Liceum Profilowanego oraz 66 z technikum.
Absolwenci LO zdali egzamin z języka polskiego ze średnim wynikiem 54,63%, a na poziomie rozszerzonym (który wybrało 6 osób) uzyskali 48,33%. Matematykę zdali na 43,25% na poziomie rozszerzonym i na 22,86 na poziomie rozszerzonym (7 osób). Na egzamin z języka angielskiego zdecydowało się 52 absolwentów LO. Uzyskali oni 61,88% na poziomie podstawowym (26% na poziomie rozszerzonym - 1 osoba). Najlepszy wynik uzyskał Jacek Giziński, który na poziomie podstawowym zdobył 98% punktów. Zdający egzamin z języka niemieckiego (19 osób) uzyskali 57,89% na poziomie podstawowym i 60,50% na poziomie rozszerzonym (2 osoby). Najlepszy wynik na poziomie podstawowym należy do Łukasza Dudka.
W technikum w ZSP nr 1 maturę zdało 70% abiturientów i był to wynik wyższy zarówno od średniej krajowej jak i wojewódzkiej. Na szczególną uwagę zasługuje klasa IV Technikum Informatycznego, w której 81,5% uczniów otrzymało świadectwo dojrzałości (średnia krajowa 63%).
Uczniowie technikum zdawali egzaminy wyłącznie na poziomie podstawowym i uzyskali średnio z języka polskiego 48,82%, z matematyki 39,39%, z angielskiego 66,33%, z niemieckiego 53,22% i 72,75% z języka rosyjskiego. Świetnie poradzili sobie też z geografią (poziom rozszerzony 50,83%) i wiedzą o społeczeństwie (poziom podstawowy 57%). Najlepsze wyniki wśród absolwentów technikum uzyskali: Katarzyna Róg (98% z matematyki i jednocześnie 94% z języka angielskiego), Adam Adamczyk (96% z języka angielskiego) i Mateusz Bugaj (92% z języka angielskiego).
Nie zabrakło również dobrych wyników maturalnych absolwentów Liceum Profilowanego.
W kraju zdawalność w tym typie szkoły wyniosła 50%, a uczniowie LP w ZSP nr 1 uzyskali średnio 58,82%. Maturę zdawali na poziomie podstawowym. Z języka polskiego uzyskali 42,94%, z matematyki 34,94%, z języka angielskiego 47,18%, niemieckiego 42,67% a z fizyki 34,00%.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Do egzaminu maturalnego w LO im. Stefana Żeromskiego przystąpiło 234 absolwentów. Zdawalność wyniosła 97,44%. Egzaminu maturalnego z matematyki nie zdało 6 uczniów i wszystkim przysługuje egzamin poprawkowy w sierpniu. Aż 21 uczniów ?Żeromskiego? uzyskało maksymalną ilość punktów.
Absolwenci LO w ZSO zdali egzamin z języka polskiego ze średnim wynikiem 65,78% na poziomie podstawowym i 71,06% na poziomie rozszerzonym, na który zdecydowało się 54 absolwentów LO. Najlepsze wyniki z języka polskiego uzyskali na poziomie podstawowym: Monika Gajewska (94%), Paula Kabacińska (92%), Marlena Zielińska (95%), Izabela Biało (93%), Dorota Juszczyk (94%) i Marcin Szczurski (99%), a na poziomie rozszerzonym Agnieszka Baranowska (93%) i Agnieszka Madej (95%).
Średni wynik z matematyki wyniósł 64,01% na poziomie podstawowym i 44,48% na poziomie rozszerzonym (84 osoby). Najlepiej na poziomie podstawowym matematykę zdali: Agnieszka Białek, Michał Jóźwik, Dorota Juszczyk, Jakub Lenart, Mateusz Luty, Agnieszka Mąka, Aleksandra Rafalska, Małgorzata Sankowska, Adam Skrzypek i Anna Wrzesińska. Wysokie wyniki z matematyki uzyskali również na poziomie podstawowym: Izabela Biało (98%), Łukasz Bogusz (92%), Dawid Broszczyk (92%), Patrycja Cichosz (94%), Mateusz Garus (92%), Rafał Jędryka (98%), Piotr Kowalczyk (96%), Martyna Majchrzak (96%) i Ewa Woźniak (98%), a na poziomie rozszerzonym: Agnieszka Białek (92%) i Jakub Lenart (94%).
Na egzamin maturalny z języka angielskiego zdecydowało się 204 absolwentów (średni wynik - 78,15%), na poziomie rozszerzonym zdawało go 57 osób (średni wynik - 67,32%). Najwyższe, wyniki na poziomie podstawowym uzyskali: Jacek Wiaderny, Magdalena Brola, Joanna Wiktorowicz, Aleksandra Wojciechowska, Aleksandra Wroniszewska, Agnieszka Białek, Maciej Majewski, Małgorzata Sankowska, Mateusz Urasiński, Mateusz Zalega i Agata Szlonzak. Wysokie wyniki z języka angielskiego uzyskali również na poziomie podstawowym: Paula Kabacińska (91%), Monika Kopacz (92%), Dagmara Lasota (90%), Agnieszka Madej (94%), Agata Pietrusiewicz (98%), Marlena Zielińska (94%), Katarzyna Zalega (96%), Patrycja Kuligowska (96%), Paulina Świderska (96%), Izabela Biało (98%), Piotr Kowalczyk (93%), Konrad Machnicki (93%), Martyna Majchrzak (98%), Katarzyna Marszałek (94%), Dawid Broszczyk (96%), Piotr Konecki (95%), Marcin Szczurski (98%), Monika Wiktorowicz (92%), Joanna Wiktorowicz (96%), Anna Wrzesińska (96%) i Mateusz Zalega (99%), a na poziomie rozszerzonym: Jacek Wiaderny (98%) i Jakub Lenart (97%).
Język niemiecki zdawało 28 absolwentów LO. Uzyskali oni średni wynik 72,96% na poziomie podstawowym i 83% na poziomie rozszerzonym (3 osoby). Maksymalną ilość punktów uzyskali: Jakub Lenart i Marcin Szczurski (na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym). Wysokie wyniki z języka niemieckiego na poziomie podstawowym uzyskali również: Ewelina Wolska (98%), Agnieszka Mąka (98%) i Katarzyna Mikołajczyk (98%).
Spośród absolwentów LO siedem osób zdawało egzamin z języka rosyjskiego (86% na poziomie podstawowym). Najlepiej zdali go na poziomie podstawowym: Aleksandra Wojciechowska (98%), Aleksandra Wroniszewska (94%) i Krysian Markiewicz (93%).
Jedna osoba przystąpiła do egzaminu z języka francuskiego - Dorota Juszczyk uzyskała 98% na poziomie podstawowym i 82% na poziomie rozszerzonym. Dwie osoby zdecydowały się zdawać maturę z języka włoskiego (średnio 89,5% na poziomie podstawowym), najlepszy wynik uzyskała Magdalena Brola (90% na poziomie podstawowym).
Wysokie wyniki absolwenci uzyskiwali również z innych dodatkowych przedmiotów, m.in. z geografii, którą na 100% na poziomie rozszerzonym zdała Izabela Biało, a na 90% na poziomie rozszerzonym - Krystian Markiewicz.
Najwyższe średnie wyniki z egzaminu maturalnego (ze wszystkich zdawanych egzaminów) zdobyli: Marcin Szczurski - średni wynik 92,25%, Izabela Biało - 91,60%, Anna Wrzesińska - 91,27%, Dorota Juszczyk - 91,18%, Agnieszka Białek - 91%, Jakub Lenart - 90,40%, Agnieszka Mąka - 90,44%, Małgorzata Sankowska - 90%, Katarzyna Mikołajczyk - 89%, Aleksandra Wroniszewska - 88,20%, Mateusz Zalega - 88%, Martyna Majchrzak - 87%, Michał Jóźwik - 86,89% i Marlena Zielińska - 86,44%.
W ZSO maturę zdawało w tym roku również 25 absolwentów Liceum Profilowanego. Nie zdały jej 3 osoby (dwoje z języka angielskiego, jedna - języka niemieckiego i matematyki), co oznacza, że zdawalność w LP wyniosła 88 %.
Język polski absolwenci LP zdali na 57,14% na poziomie podstawowym. Z matematyki uzyskali średnio 48,64% na poziomie podstawowym i 35,33% na poziomie rozszerzoonym (3 osoby). Z kolei język angielski, który wybrało 20 osób, zdali na 61,30% na poziomie podstawowym i na 72% na poziomie rozszerzonym. Z języka angielskiego Wojciech Badura uzyskał maksymalną ilość punktów na poziomie podstawowym. Kilkoro absolwentów zdawało język niemiecki (4 osoby na poziomie podstawowym - średnio 44,25%) i język rosyjski (2 osoby, średnio 72% na poziomie podstawowym). Spośrd absolwentów LP najwyższy wynik z egzaminu maturalnego uzyskali Anna Błotnicka (81,40%) i Wojciech Badura (79,38%).

Prywatne Liceum
Ogólnokształcące

Do matury w Prywatnym LO przystąpiło w tym roku 23 absolwentów. Świadectwo dojrzałości odebrało 22, co oznacza, że zdawalność wyniosła tu 96%. Tylko jedna osoba będzie zdawać poprawkę z matematyki. W tym roku po raz pierwszy w 19 przypadkach (co stanowi 83%) uczniowie wybrali egzamin na poziomie rozszerzonym.
Absolwenci ZSPryw. uzyskali wysokie wyniki. Egzamin z języka polskiego zdali na 46,90% na poziomie podstawowym i na 79% na poziomie rozszerzonym. Najlepsze wyniki z języka polskiego uzyskali: Piotr Majchrzyk (83% na poziomie rozszerzonym), Maciej Maciej (75% na poziomie rozszerzonym) i Oskar Wróbel (74 % na poziomie podstawowym). Matematykę uczniowie zdali średnio na 50,80% na poziomie podstawowym i na 39% na poziomie rozszerzonym. Najlepsze wyniki z matematyki należą do Macieja Łazarza (94% na poziomie podstawowym), Mateusza Cieślaka (92% na poziomie podstawowym), Magdaleny Rek (90% na poziomie podstawowym) i Oskara Kaczmarka (60% na poziomie rozszerzonym). Z egzaminu z języka angielskiego absolwenci uzyskali 70,20% na poziomie podstawowym i 74% na poziomie rozszerzonym. Najlepsze wyniki uzyskali: Mateusz Cieślak (100% na poziomie podstawowym i 73% na poziomie rozszerzonym), Maciej Łazarz (91% na poziomie podstawowym i 75% na poziomie rozszerzonym), Patryk Kwaśniak (96% na poziomie podstawowym) i Mateusz Łakomski (94% na poziomie podstawowym). Wysoki wynik średni absolwenci ZSPryw. uzyskali również z biologii - 55,33% na poziomie podstawowym i 63% na poziomie rozszerzonym.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

W ZSP w Drzewicy do egzaminu maturalnego przystąpiło 44 absolwentów. Matury nie zdało 8 osób, co daje zdawalność 82%. Poprawkę w sierpniu może zdawać 7 osób. Absolwenci LO uzyskali średnio 55,56% z języka polskiego na poziomie podstawowym, 46,49% z matematyki na poziomie podstawowym, 57,76% z języka angielskiego na poziomie pdostawowym i 46,62% z języka niemieckiego na poziomie podstawowym (3 osoby). Najwyższe wyniki uzyskali: Karolina Wrzosek - 80% z języka polskiego, Michał Matysiak - 97% z języka angielskiego i Ilona Pluta - 88% z matematyki.
Maturę w drzewickiej placówce zdawało również dziesięciu absolwentów technikum. Zdało ją 9 osób, co daje zdawalność 90%. Jedna osoba będzie zdawać w sierpniu poprawkę z języka angielskiego. Absolwenci technikum uzyskali średnio (na poziomie podstawowym) 52,74% z języka polskiego, 50,67% z matematyki i 49,83% z języka angielskiego. Najwyższe wyniki uzyskali: Marcin Maicki - 70% z języka polskiego, Paweł Wójcik - 74% z języka angielskiego i Dominik Kaczmarczyk - 88% z matematyki.

Zespół Szkół Rolniczych
w Mroczkowie Gościnnym

Matura wypadła fatalnie. Nie dlatego, że wyniki były niskie, bo tutaj nigdy nie zaskakiwały. Tym razem jednak maturzyści, watpiąc w swoje umiejetności matematyczne, po prostu ściągali, żeby było śmieszniej - błędne rozwiązania zadań. Na 48 osób, które przystapiły do matury zdało zaledwie 10 osób. W trakcie sprawdzania prac przez szereg ekspertów wykazano, że 38 osób nie napisało samodzielnie matury z matematyki a 3 kolejne z języka angielksiego. Egzaminy unieważniono. Niestety osoby te nie maja prawa do poprawki. Jak dowiedzieliśmy się w OKE w Łodzi, mogą przystąpić ponownie do matury dopiero za rok. - Niestety, młodzież bardzo ryzykuje takim zachowaniem. Przecież lepiej nie zdać i przystąpić do poprawki w sierpniu - powiedziała nam Danuta Zakrzewska, dyrektor OKE. Załamany jest również dyrektor ZSR, Bogdan Bednarczyk. Jest przekonany, że większość tych osób była w stanie samodzielnie rozwiązać część zadań, choćby w takim stopniu, żeby uzyskać wymagane 30% punktów. Niestety mając w zasięgu ręki ściągę woleli odpisać zadania, nawet nie próbując rozwiązać ich samodzielnie.


war   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 27 (730) z dnia 8 Lipca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »