tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

PRACA SEZONOWA ZBIÓR BORÓWKI RZECZYCA TEL. 661 ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Ciekawostki

 Matki Boskiej Wniebowzięcie

 
15 sierpnia ? Matki Boskiej Zielnej

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (łac. Assumptio Beatae Mariae Virginis in coelum) celebrowana w Kościele katolickim 15 sierpnia, ma szczególne znaczenie dla kultu maryjnego. W tym dniu Kościół przypomina wiernym dogmat wiary katolickiej ogłoszony w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg) 1 listopada 1950 roku papieża Piusa XII, stwierdzającej, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały.
O zabraniu Matki Bożej z ciałem i duszą do nieba milczy Nowy Testament. Wypowiadają się na ten temat jedynie apokryfy datowane na IV wiek po Chrystusie i ustna tradycja. Jeden z nich, przypisywany wspominanemu w Dziejach Apostolskich (17,34) świętemu Dionizemu Areopagicie, żyjącemu w I wieku, pierwszemu biskupowi Aten, przypomina ojciec Prokop, kapucyn, w swoich "Żywotach Świętych Pańskich" na wszystkie dni roku (wyd. Warszawa 1901): Po Wniebowstąpieniu Pańskiem, przenajświętsza Panna Maryja żyła jeszcze lat dwadzieścia trzy. Spędziła czas ten po części w mieście Efezie, gdzie długo przemieszkiwał święty Jan Ewangelista, któremu Pan Jezus umierając na krzyżu zlecił opiekę nad swoją matką najdroższą, a po części w Jerozolimie z tymże ulubionym uczniem Pańskim mieszkając. W tem?to ostatniem mieście nastąpiło jej błogosławione Uśnięcie, a po nim Jej Wniebowzięcie. (?) Grób Przenajświętszej Maryi Panny był na dolinie Józefatowej blizko grobu Jezusa. Apostołowie umieściwszy tam przenajświętsze Jej ciało przy niem pozostali, a sami śpiewając hymny kościelne, słyszeli w powietrzu śpiewy Anielskie, które trzeciego dnia ustały. Wtedy właśnie, nadszedł i święty Tomasz Apostoł, który przy uśnięciu Matki Bożej nie był obecny. Prosił więc aby otworzono jej grobowiec, żeby i on mógł oddać Jej zwłokom tę cześć, jaką inni Apostołowie już byli oddali. Gdy to uczyniono, nie znaleziono Jej przeczystego ciała, lecz w miejscu jego cudownej piękności kwiaty, przedziwną woń wydające (tekst oryginalny).
Kult Wniebowziętej żywy był w Kościele od czasów apostołów. Wiara w to, że również Maryja, oprócz Jezusa, na koniec swego ziemskiego życia została z ciałem i duszą zabrana do nieba, była wyrazem czci, jaką Matka Boska cieszyła się we wczesnym Kościele. Święto z tej okazji obchodzone było od V wieku na Wschodzie. Nazywane ongiś Transitus, przejściem do nieba odpowiadało starochrześcijańskiemu zwyczajowi święcenia dies natales (dni urodzin) świętych dni, w których oni dostąpili wieczności. Określano je również jako Zaśnięcie, przy czym nie zawsze można odkryć znaczenia, jakie mu wtedy nadawano. Na Zachodzie święto Wniebowzięcia NMP rozpowszechniło się od VIII wieku. W 847 roku ranga tej uroczystości została znacznie podwyższona ? papież Leon IV przydał mu wigilię i oktawę.
Nie wiemy, kiedy dokładnie dotarło do Polski. Już w X wieku najświętsza Maryja Panna stała się patronką metropolii gnieźnieńskiej i nadano jej tytuł Królowej Polski.
Kościół prawosławny 15 (28) sierpnia obchodzi ? zaliczane do dwunastu wielkich świąt prawosławia ? święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy (Uspienieje Preswiatoj Bogurodicy), kończące prawosławny rok liturgiczny. Zgodnie z tradycją tego Kościoła przed śmiercią Matce Bożej objawił się archanioł Gabriel, obwieszczając koniec Jej ziemskiego życia. I podobnie jak w przypadku Chrystusa, po trzech dniach Jej grób okazał się pusty ? nie było w nim ciała. Apostołowie jeszcze tego samego dnia ujrzeli ją w niebie, otoczoną aniołami, dokąd została zabrana wraz z ciałem. Dlatego Kościół prawosławny śmierć Bogurodzicy nazywa "zaśnięciem". W przeddzień święta odprawiane jest wsienoszcznoje bdienije z litiją ? specjalne nabożeństwo połączone z błogosławieństwem chlebów, pszenicy, wina i oleju. Trzy dni po święcie jest sprawowany obrzęd pogrzebu Matki Bożej (Czin Pogrebienija Bożej Matieri) przed płaszczanicą (bogato zdobioną tkaniną) z Jej wizerunkiem.
W Kościele Starokatolickim Mariawitów Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny mimo szczególnego szacunku, jakim się je otacza, traktowane są jako prawda wiary, a nie jako dogmat, co znaczy, że wiara w nie nie jest uważana za konieczną do zbawienia.
Protestanci przeciwstawiają się dogmatowi o wniebowzięciu podając jako argument brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat w Piśmie Świętym. Dodatkowo podważają święto z 15 sierpnia twierdząc, że jest adaptacją pogańskiego święta, o którym mowa jest w Biblii w 1 Księdze Królewskiej (1 Krl 12:28?33).
W polskiej tradycji ludowej święto nosi nazwę Matki Boskiej Zielnej. Już od końca X wieku znany jest zwyczaj święcenia w tym dniu wiązanek z ziół polnych, kwiatów ogrodowych oraz owoców sadów i pól, nawiązujący do wspomnianego na wstępie apokryfu o otwarciu grobu Maryi, w którym znaleziono tylko wonne zioła i kwiaty. Poświęcony w kościele bukiet był starannie przechowywany w domu, najczęściej za "świętym obrazem". Miał, bowiem rozliczne zastosowania w codziennym życiu rodziny i gospodarstwa. Tradycyjnie przypisywano mu różne właściwości dobroczynne, lecznicze a nawet magiczne. Przydawały się, gdy w domu ktoś zachorował, strzegły domostwo przed burzą, gradobiciem, powodzią, szkodnikami i wszelkim złem.
15 sierpnia i dni sąsiednie są okresem szczególnie nasilonego ruchu pielgrzymkowego. Obchodzone są uroczyste odpusty w wielu znanych sanktuariach, takich jak częstochowska Jasna Góra, góra Świętej Anny czy Kalwaria Zebrzydowska. Pielgrzymki należą do najbardziej rozpowszechnionych przejawów religijności ludowej w naszym kraju. Święto maryjne Wniebowzięcia jest także ? przywróconym po kilkudziesięcioletniej przerwie świętem narodowym Wojska Polskiego, upamiętniającym bohaterski, patriotyczny zryw Polaków w 1920 roku przeciw agresji bolszewickiej, a przede wszystkim bitwę warszawską, nazywaną powszechnie "cudem nad Wisłą".
Opr.: jerg


jerg   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 33 (892) z dnia 15 Sierpnia 2014r.
W dziale Ciekawostki dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »