tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe tel ...
czytaj dalej »

UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Poświętne

 Mała podwyżka, dużo hałasu

 
W poniedziałek, 15 grudnia odbyła się III sesja Rady Gminy Poświętne. Jej głównym punktem było ustalenie wynagrodzenia nowego wójta gminy, Michała Franasa

Informację z działalności międzysesyjnej, za okres od 5 do 15 grudnia, wójt rozpoczął od omówienia wydanych w tym czasie zarządzeń. Dotyczyły one autopoprawek wprowadzonych do projektu budżetu na 2015 rok i do wieloletniej prognozy finansowej oraz powołania komisji do opiniowania podań nauczycieli i urlop zdrowotny. Włodarz zreferował następnie ustalenia poczynione w ramach odbytych w tym czasie spotkań: z pracownikami WFOŚiGW i Urzędu Marszałkowskiego (w sprawie dofinansowania budowy kanalizacji), z prezesem opoczyńskiego MPK (w sprawie przedłużenia umowy dotyczącej realizacji kursów autobusowych na trasie Dęba ? Buczek ? Dęborzeczka; stawki pozostają niezmienione), z komendantem Komisariatu Policji w Drzewicy (w sprawie ustalenia punktu przyjmowania interesantów przez dzielnicowego; będzie przyjmował w GOK?u, prawdopodobnie w poniedziałki, począwszy od 5 stycznia) i z projektantem i wykonawcą budowy kanalizacji w Poświętnem (nie ma żadnych zakłóceń w realizacji inwestycji). Informował także o wytyczeniu drogi Dęborzeczka ? Dęba związanym z możliwością wykonania objazdu (a przy okazji drogi dla gminy) przez wykonawcę rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 726 ? okazuje się, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie podejmie się zadania, wytrasowanie tego odcinka jest więc wstępem do ewentualnej inwestycji gminy.
Blok uchwał rozpoczęła zmiana w składzie osobowym komisji budżetowo?gospodarczej i rolnictwa. Z udziału w jej pracach zrezygnowała Zuzanna Szufladowicz, a zastąpiła ją w tej komisji Monika Żak. Najwięcej emocji wzbudziło jednak ustalenie wynagrodzenia nowego wójta, choć taka propozycja w ogóle nie wyszła od niego. Nowe stawki, tylko nieznacznie wyższe od dotychczasowych, zgłosił radny Bogdan Kacprzak, przewodniczący komisji budżetowo?gospodarczej. Zwrócił przy okazji uwagę, że zaplanował ją poprzedni wójt, uwzględniając dodatkowy tysiąc złotych miesięcznie na ten cel w projekcie budżetu na 2015 rok. Radny Kacprzak wnioskował o uchwalenie następujących stawek: 4.700 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1.500 zł dodatku funkcyjnego, 2.480 zł dodatku specjalnego (40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) i 470 zł dodatku stażowego (10% wynagrodzenia zasadniczego). Łącznie miesięczne wynagrodzenie wójta wyniosłoby więc 9.150 zł. O 615 zł brutto więcej, niż zarabiał na tym stanowisku Mieczysław Stępień (na jego wynagrodzenie w wysokości 8.535 zł, niezmieniane od 2008 roku, składało się 4.200 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1.500 zł dodatku funkcyjnego, 1.995 zł dodatku specjalnego i 840 zł dodatku stażowego). Propozycja nie spodobała się jednak radnym obecnej opozycji. Grzegorz Świąder przyznając, że ma mieszane uczucia co do podwyżki, twierdził, że wynagrodzenie wójta nie jest imienne i że Michał Franas wiedział, ile ono w gminie Poświętne wynosi. Zwrócił też uwagę na opinie mieszkańców, wśród których podobno pojawiły się głosy, że wójt zaczyna rządzenie od podwyżki dla siebie. W podobnym tonie wypowiedział się były przewodniczący rady, radny Worach, którego zdaniem wynagrodzenie wójta jest niejako oceną jego pracy. ? Jeszcze nie wiemy, jak obecny wójt zaangażuje się w pracę i czy przyniesie ona wymierne efekty w postaci dochodów gminy ? mówił. Apelował, aby wstrzymać się z tą decyzją, dać wójtowi czas na wykazanie się i wnioskował o pozostawienie stawek uposażenia wójta na niezmienionym poziomie. W tym momencie głos zabrała jednak sekretarz gminy, Anna Duraj przypominając zebranym, że wynagrodzenie ustala się a priori, a nie po fakcie. Ostatecznie zdecydowano w głosowaniu. Pierwszy zgłoszony wniosek, zakładający podwyżkę, uzyskał większość (10 głosów za, 5 wstrzymujących się) i uchwałę z propozycję radnego Kacprzaka poddano pod głosowanie. Za jej przyjęciem opowiedziało się 10 radnych, 3 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.
W dalszej części obrad radni dokonali zmian w budżecie gminy i w wieloletniej prognozie finansowej. Dochody zostały zwiększone o 128.952 zł do 9.715.082 zł. Wydatki wzrosły o 29.692 zł i wynoszą obecnie 10.770.966 zł (w tym majątkowe ? 1.707.642 zł). Przy tych założeniach deficyt wyniósłby 1.055.883 zł. Ostatnia decyzja tego dnia było odwołanie Mariana Grzegorskiego z funkcji wiceprzewodniczącego rady spowodowane złożoną przez niego rezygnacją. Na zakończenie przewodniczący rady informował, że będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy w każdą ostatnią środę miesiąca, w godzinach od 12.00 do 13.00. Proponowano także, aby wszystkie planowe sesje odbywały się w ostatni piątek każdego miesiąca.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (910) z dnia 19 Grudnia 2014r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »