tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Legalna niania

 
Nianie, opiekunki czy pomoce domowe często pracują w tzw. szarej strefie. Otrzymują umówioną stawkę za swoją pracę, umowa wiążąca strony jest na ogół jedynie ustna, a wynagrodzenie wypłacane jest do ręki. Ani niania, ani osoba ją zatrudniająca nie odprowadzają podatków, a opiekunka nie ma również opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, a w konsekwencji nie odkłada na swoją przyszłą emeryturę. Legalne zatrudnienie niani sprawia jednak jeszcze wiele problemów


Rodzice mogą sami zadecydować o tym, kto będzie się zajmować ich dzieckiem. Form opieki jest wiele: od niani ? osoby zatrudnionej i wybranej przez rodziców ? przez opiekuna dziennego, którego zatrudnia gmina i może zajmować się maksymalnie pięciorgiem dzieci od ukończenia przez nie 20. tygodnia życia w lokalu, do którego ma tytuł prawny albo w udostępnionym i wyposażonym przez gminę, żłobek, zapewniający opiekę do 10 godzin dziennie nad dziećmi, które ukończyły 20 tydzień życia, po klub dziecięcy, który zapewnia opiekę nad dziećmi od ukończenia przez nie roku i w którym można zostawić malucha na 5 godzin dziennie.
Jeżeli rodzice zdecydują się jednak na podpisanie umowy z nianią i zgłoszą ją do ubezpieczeń, to składki mogą ich nic nie kosztować. Aby wszystko załatwić, często wystarczą dwie wizyty w ZUS.
Niania może opiekować się dzieckiem od 20. tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzy lub cztery lata i niemożliwe bądź też utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym. Jednym z warunków skorzystania z ułatwień przewidzianych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech jest podpisanie uaktywniającej umowy z nianią. Najczęściej jest to umowa?zlecenie i mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Ustawa żłobkowa nie wprowadza wzoru umowy uaktywniającej, wskazuje jednak jej niezbędne elementy. Powinna ona określać strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce opieki oraz liczbę powierzonych dzieci. Trzeba również wskazać w niej obowiązki opiekunki, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty. Należy także określić czas na jaki umowa została zawarta oraz warunki, sposób jej zmiany i rozwiązania. Umowę mogą zawrzeć zarówno rodzice jak i osoba samotnie wychowująca dziecko. Rodzice muszą być zatrudnieni, świadczyć usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzić pozarolniczą działalność. Nie mogą jednak sami być zatrudnieni jako nianie na podstawie umowy uaktywniającej.
Pierwsza wizyta rodzica w ZUS w tej sprawie dotyczy zgłoszenia opiekunki do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Na takie zgłoszenie rodzic ma siedem dni od zatrudnienia niani. Jeżeli to zrobi, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składkę zdrowotną opłaci ZUS od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie. W tym roku wynosi ono 1500 zł. Jeżeli niania zarabia więcej, składki od sumy ponad minimalną pensję zapłacą rodzice.
Drugie spotkanie dotyczy wypełnienia dokumentów rozliczeniowych. Rodzic musi mieć przy sobie oświadczenie podpisane przez nianię, potwierdzające prawdziwość jej danych. Płatnik składek musi też niezwłocznie informować ZUS o każdej zmianie mającej wpływ na opłacanie składek, a w szczególności o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy uaktywniającej.
Wynagrodzenie niani może być niższe od pensji minimalnej. Minimalne wynagrodzenie za pracę dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wysokość wynagrodzenia niani może być ustalana dowolnie, zgodnie z zasadą swobody umów. Niania nie musi być też zatrudniona na osiem godzin dziennie. Może pracować w niepełnym wymiarze.


rz.p.   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (764) z dnia 2 Marca 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »