tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sport

 Kurs sędziego piłki nożnej

 
OZPN informuje

Wydział Sędziowski Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim organizuje kurs sędziego piłki nożnej. Szkolenie rozpocznie się 18 stycznia. Jest bezpłatne. Kandydaci ponoszą tylko koszty w wysokości 100 zł związane z zakupem materiałów szkoleniowo?dydaktycznych (przepisów gry w piłkę nożną, gwizdka, kompletu kartek ? żółtej i czerwonej oraz materiałów szkoleniowych).

Przedstawiamy szczegółowe założenia kursu

Przyjęcie do Wydziału Sędziowskiego OZPN
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania: * ma ukończone 18 lat bądź dostarczy zgodę opiekunów prawnych na udział w kursie * posiada wykształcenie średnie bądź jest uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej * jest sprawny fizycznie i ma sportową sylwetkę * odznacza się nienaganną postawą etyczno?moralną * uzyskał pozytywne wyniki z egzaminu teoretycznego i kondycyjnego (po okazaniu badań lekarskich wykonanych w przychodni sportowo?lekarskiej z adnotacją: ?zdolny do sędziowania meczów piłki nożnej?).
Niezbędne dokumenty (ankietę i oświadczenie) można pobrać na stronie internetowej OZPN, a po wypełnieniu należy je złożyć w siedzibie związku (ulica Wysoka 6) bądź poprzez pocztę elektroniczną ozpn@internet.pl.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet sędziów piłkarskich, obowiązana jest do ukończenia kursu i złożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, na podstawie uchwały macierzystego zarządu WS OZPN uzyskuje tytuł sędziego próbnego. Sędzia próbny może być mianowany sędzią rzeczywistym po odbyciu co najmniej jednorocznej praktyki i przeprowadzeniu jako sędzia główny minimum 25 zawodów. Tytuł sędziego rzeczywistego nadaje się uchwałą macierzystego zarządu WS OZPN. Po mianowaniu sędzia ten zostaje zaliczony do grupy sędziów klasy B. O przynależności do właściwego Kolegium Sędziów ZPN decyduje miejsce stałego zamieszkania.

Egzamin kondycyjny i teoretyczny
Sprawdzian kondycyjno?interwałowy składa się z dwóch testów. Warunkiem zdania jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z testu nr 1 i 2.
Test nr 1: bieg 6x40 m w odstępach 1,5 minuty (maksymalny dopuszczalny czas 6,4 s dla każdego z 6 szybkich biegów).
Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1.
Test nr 2: sprawdza naprzemienną aktywność biegu z chodem.
Na pierwszy gwizdek prowadzącego sędziowie muszą pokonać 150 m w czasie 35 s z miejsca startu. Później mają 45 s na pokonanie 50 m idąc. Na kolejny sygnał ponownie muszą przebiec 150 m w 35 sekund, po czym następuje przejście 50 m w maksymalnym czasie 45 s. Tak przebiega jedno okrążenie.
Minimalna liczba okrążeń do zaliczenia testu wynosi 10. W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansu test kondycyjny nie będzie zaliczony.
Egzamin teoretyczny: podstawą zaliczenia jest znajomość przepisów gry w piłkę nożną.
Więcej informacji na www.ozpnpiotrkow.pl lub 44 647 46 33.


ZG   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (804) z dnia 7 Grudnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »