tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Kolorowe wybory

 
W nadchodzących wyborach samorządowych każdy wyborca otrzyma w swoim obwodzie cztery różne karty do głosowania

Wójta lub burmistrza wybierzemy na karcie koloru różowego. Na białej karcie oddamy głos na radnych gminy lub miasta. Żółta karta służy do wyboru radnych powiatu, a niebieska – radnych sejmiku województwa. Warto wiedzieć również, jak oddać głos na każdej z nich, aby był ważny i liczył się przy podsumowaniu wyników.
Zacznijmy od karty koloru różowego (możliwe, że będzie różowa tylko po jednej, zadrukowanej stronie). Zagłosujemy na niej na wójta lub burmistrza swojej gminy. Format karty będzie zależał od ilości kandydatów w danej gminie. Ich imiona i nazwiska umieszczone zostaną w kolejności alfabetycznej, jednakowym rodzajem i rozmiarem czcionki. Pod nazwiskiem każdego kandydata umieszczona zostanie nazwa komitetu, który go zgłosił. Głosujemy tylko na jednego kandydata, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie krzyżyka obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. W przypadku, gdy jest tylko jeden kandydat (tak też może się zdarzyć), głosujemy za jego wyborem lub przeciwko jego wyborowi, stawiając krzyżyk w kratce oznaczonej słowem TAK lub NIE. Postawienie znaku w obu kratkach albo niepostawienie go w żadnej kratce spowoduje, że głos będzie nieważny.
Biała karta posłuży do wyboru radnych w gminach – zarówno w tych do 20 tysięcy mieszkańców, jak i w dużych gminach. Będzie jednostronnie zadrukowana, a jej format będzie zależał od liczby zarejestrowanych list i kandydatów z tych list w danym okręgu.
Listy kandydatów umieszczone zostaną na karcie w kolejności ich numerów, w kolumnach pionowych. Kolumny oddzielone zostaną linią pionową, a listy w kolumnach – poziomą. Dla każdej listy przeznaczone zostanie jednakowe pole. Podane zostaną numery list oraz skróty nazwy komitetów wyborczych.
Zagłosujemy maksymalnie na tylu radnych, ile mandatów jest w danym okręgu. Oznacza to, że aby głos był ważny, należy go oddać co najmniej na jednego kandydata w danym okręgu. Nie możemy jednak postawić krzyżyka przy większej liczbie kandydatów, niż jest mandatów w danym okręgu (w dolnej części karty w informacji o sposobie głosowania znajdą się dane o ilości mandatów w danym okręgu).
Karty do głosowania w wyborach do rad powiatów będą drukowane na papierze koloru żółtego, a w wyborach do sejmików województw – na papierze koloru niebieskiego. Tu również dopuszcza się użycie papieru z jednostronnie naniesionym kolorem po stronie zadrukowanej. Podobnie jak w poprzednich przypadkach karty będą zadrukowane jednostronnie, wymagana jest również jednakowa czcionka dla wszystkich list i kandydatów w danym okręgu. Listy będą zamieszczone w kolumnach oddzielonych liniami. Format kart będzie zależał od ilości list i kandydatów w okręgach. Karta może się też składać z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych stron.
Pamiętajmy, że w wyborach do sejmiku województwa można głosować tylko na jedną listę, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy – przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie krzyżyka w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie go w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Dodajmy, że w dolnej części każdej karty powinna znajdować się informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Musi znaleźć się na niej również odcisk pieczęci właściwej terytorialnej komisji wyborczej oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (694) z dnia 29 Października 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »