tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sławno

 Kierunek - gospodarka

 
30 stycznia w Urzędzie Gminy w Sławnie zorganizowano forum konferencyjne zatytułowane ?Kierunek ? gospodarka?. Organizatorami spotkania byli wójt gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski oraz marszałek województwa Witold Stępień. W spotkaniu uczestniczył także wicemarszałek Artur BagieńskiOd lewej wicemarszałek Artur Bagieński, marszałek Witold Stępień i wójt Tadeusz WojciechowskiPrzybyłych na konferencję gości powitał wójt, a oficjalnego rozpoczecia dokonał marszałek. Gratulował Tadeuszowi Wojciechowskiemu tak mądrego dysponowania środkami unijnymi. Wyraził radość z faktu, że w gminie tworzy się ciągle nowe miejsca pracy. Nie brakuje w niej małych i średnich przedsiębiorstw, wspierania kultury i tradycji narodowej. Witold Stępień poinformował, że w 2014 roku przewidywane są kolejne dofinansowania z funduszy unijnych. Mówił także o planie rozwoju województwa ? z jednej strony jest to metropolia łódzka, a z drugiej lokalne ośrodki. Władze województwa dbają, by oba te bieguny mogły się rozwijać.
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Artur Stelmach przedstawił prezentację ?Rozwój województwa łódzkiego ? wykorzystanie środków UE?. Mówił o rozwoju województwa łódzkiego i wdrażaniu regionalnego programu operacyjnego na lata 2007?2013. Informował o środkach unijnych dla gmin i przedsiębiorstw prywatnych.
Jak wspomniał marszałek Witold Stępień, główny ośrodek wzrostu ukierunkowany jest na Łódź, a mniejsze ośrodki powinny z nią współpracować, aby wzrost rozkładał się równomiernie. Stelmach scharakteryzował gospodarkę regionu w dwóch słowach: przedsiębiorczość i innowacyjność. Przedstawił główne branże gospodarki regionu (77,60% stanowi handel i naprawa pojazdów samochodowych, 12,30 ? przemysł, 8,60 ? budownictwo, 6,80 ? transport oraz 5,50 ? opieka zdrowotna i pomoc społeczna). Dyrektor poinformował również o stanie infrastruktury komunikacyjnej na koniec 2010 roku w województwie łódzkim. Podał dane dotyczące kierunków wsparcia środków unijnych w ramach RPO WŁ. Alokacja środków UE w ramach RPO WŁ wyniosła 1046 mln euro i jest to 9 alokacja pod względem wartości środków UE w ramach wszystkich RPO. Najwięcej środków przeznaczono na I oś, tj. infrastrukturę transportową (ok. 25% środków). Stelmach zaprezentował także przykłady projektów realizowanych na terenie gminy Sławno: ?Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?, ?Razem łatwiej? oraz projekt dotyczący budowy oczyszczalni ścieków w Zachorzowie Kolonii.
Prezentację ?Rozwój społeczno?gospodarczy gminy Sławno w ramach rozwoju regionu łódzkiego? przedstawił wójt Wojciechowski. Zapoznał z położeniem gminy na tle województwa, mówił o oświacie, kulturze i wspieraniu rodzimych tradycji, o działających w gminie domach ludowych, świetlicach wiejskich, kołach gospodyń, kapelach ludowych oraz skansenie Niebowo w Wincentynowie. Wspomniał również o ochronie przeciwpożarowej. Gmina dba o bezpieczeństwo ludzi przy wsparciu OSP. Na jej terenie działa pięć klubów sportowych. Podczas wystąpienia zaprezentowali się szczególnie uzdolnieni sportowcy z terenu gminy, którzy imponowali opowiadaniami o swoich dokonaniach.
W Sławnie realizowane są także tzw. miękkie programy, do których zalicza się: Święto Rodziny, Spotkanie z folklorem i kuchnią staropolską w ramach corocznych dożynek, Wieczór Sobótkowy, czy Integrację wokół tradycji. Według wójta, gmina może poszczycić się także opieką społeczną, która realizowana jest poprzez dbanie o osoby starsze i niepełnosprawne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olszowcu.
W Sławnie wciąż podejmowane są kolejne działania takie jak: przebudowy dróg, rozbudowa gospodarki wodno?ściekowej, remonty kościołów czy budowa huty szkła. Ciągle powstają nowe miejsca pracy: kopalnia piasku kwarcowego w Grudzeń?Lesie, kopalnia wapienia w Owadowie, zakłady produkcyjne, przetwórstwa mięsnego, czy najnowsza inwestycja gminy ? zakład recyklingu opon. Wójt przedstawił wartości zadań inwestycyjnych. Do tej pory gmina pozyskała 45 mln zł, natomiast środków wydanych na realizację zadań było ogółem 62 mln zł.
Na koniec podziękował marszałkowi za zaufanie, wsparcie i fundusze, dzięki którym mógł zrealizować wiele marzeń i planów swoich i mieszkańców. Wyraził radość z faktu, że ?wokół są ludzie, którzy gdy widzą, że się dobrze dzieje ? to wspierają?.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (760) z dnia 3 Lutego 2012r.
W dziale Sławno dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »