tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Już tylko matura

 
W piątek, 26 kwietnia, we wszystkich szkoła ponadgimnazjalnych w powiecie wręczone zostały świadectwa ukończenia szkół tegorocznym absolwentom, którzy za kilka dni zmierzą się z egzaminem dojrzałościAbsolwenci ZSPryw.


Podczas akademii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica, tegorocznych absolwentów pożegnał dyrektor placówki, Marek Zieliński. Wspominał moment, gdy niepewni tego, co ich czeka, kilka lat temu przekroczyli mury jego szkoły. Wyraził nadzieję, że zrealizowali w niej swoje zamierzone cele i dzięki edukacji w ZSP będą mieć łatwiejszy start na studiach i w momencie podjęcia pracy. Życzył im także powodzenia na tej drodze, która jeszcze przez nimi. Kończących edukację w "ekonomiku" pożegnali również zaproszeni na tę uroczystość goście. Wszyscy złożyli im tradycyjne życzenia "połamania piór" na maturze oraz powodzenia zarówno na uczelniach, jak i na rynku pracy.
Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość to najdoskonalszy nauczyciel. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły było wyjątkowym momentem szczególnie dla tych uczniów, którzy rzetelną pracą, wysokimi wynikami w nauce oraz aktywnym uczestnictwem w życiu szkoły, zasłużyli na wyróżnienie i uznanie ogółu. Wyrazem tego docenienia były oczywiście cenzurki z wyróżnieniem, listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Absolwentem, który osiągnął najwyższe wyniki w nauce okazał się Przemysław Bildziukiewicz ze średnią ocen 5,19.
Część oficjalną uroczystości zwieńczyło zabranie głosu przez przedstawicieli absolwentów szkoły. Uczniowie podziękowali gronu pedagogicznemu za trud włożony w przekazanie im wiedzy oraz wpajanie zasad moralnych. ? Przepraszamy za wszystkie złe chwile i mamy nadzieję, że w Waszej pamięci pozostaną tylko miłe wspomnienia (?) Spędziliśmy z Wami kilka lat i ? zgodnie z treścią słów francuskiego pisarza Victora Hugo: "Życie składa się z powitań i pożegnań" ? nadszedł czas, by powiedzieć Wam do widzenia ? mówili żacy. Wyrazem wdzięczności za wysiłek i poświęcenie dyrekcji i wszystkich pracowników szkoły, było wręczenie im kwiatów. Jak to zwykle bywa w takich momentach, tak i tym razem nie obyło się bez wzruszeń.
Elementem końcowym akademii była część artystyczna, podczas której nie zabrakło skeczy i strojów rodem z "Kabaretu Starszych Panów", popisów wokalnych i aktorskich.

* * *

Wzruszeń nie brakowało także wśród abiturientów Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Żegnająca ich dyrektorka szkoły, Małgorzata Mróz?Duda, wspominała chwile spędzone wspólnie z uczniami, którzy w tym roku kończą naukę: ? Przez trzy lata przeżyliśmy wspólnie długą i ciekawą przygodę. To w murach "Żeromskiego" rysowały się wasze poglądy, a marzenia przybierały realny kształt ? powiedziała. Dyrektorka wyraziła również dumę z faktu, że czas pokazał, iż tegoroczni absolwenci spełnili pokładane w nich przez grono pedagogiczne nadzieje. Życzyła wszystkim powodzenia na egzaminie, jednocześnie wierząc, że wszystkim pójdzie jak najlepiej, na miarę ich potrzeb i możliwości. W tym roku liceum ogólnokształcące ukończyło 206 absolwentów, a liceum profilowane ? 22. Średnia ocen w liceum ogólnokształcącym w klasyfikacji końcowej wyniosła 4,41. Szkołę z wyróżnieniem ukończyło 89 absolwentów, a 45 z nich ze średnią powyżej 5,0. Wiara dyrektorki w powodzenie uczniów na maturze ma zatem bardzo silne poparcie.
Podczas trwania części oficjalnej, głos zabierali licznie przybyli na uroczystość goście, życząc młodzieży dalszych sukcesów i powodzenia na nowej, dorosłej drodze życia. Przedstawiciele absolwentów podziękowali gronu pedagogicznemu oraz koleżankom i kolegom ze szkoły za spędzony wspólne czas oraz rodzicom za ciągłe wspieranie ich w dążeniu do celu. Przygotowali także wspomnienie o zmarłej na początku roku wicedyrektorce Barbarze Świątek. W podzięce za trud włożony w wykształcenie, absolwenci wręczyli nauczycielom kwiaty, a szkolna delegacja udała się ze zniczem na grób Barbary Świątek.
Ważnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw oraz przedstawienie sylwetek uczniów, którzy mogą poszczycić się w tym roku tytułem najlepszych absolwentów. Najwyższą średnią, 5,7 uzyskał Krzysztof Wróblewski.
Po rozdaniu świadectw nastąpiła część artystyczna uroczystości, podczas której swoje talenty wokalne i aktorskie prezentowali uczniowie młodszych klas, w tym pófinalistka ubiegłorocznej edycji muzycznego programu "Must be the music", Aleksandra Pęczek. Poprzez przyznanie "Żeromów 2013" zaprezentowali również szkolne osiągnięcia absolwentów szkoły w nieco krzywym zwierciadle.

* * *

Czas pożegnania kolejnych uczniów, kończących w tym roku edukację w szkołach ponadgimnazjalnych, nastąpił także w Zespole Szkół Prywatnych. Zasługi tegorocznych absolwentów podsumowała dyrektorka placówki, Barbara Kosno. Abiturienci z "Prywatnej" w czasie trzyletniej edukacji przejawiali różne uzdolnienia, najczęściej były to jednak talenty sportowe. ? Często słyszymy slogan, że sport nie idzie w parze z nauką. Tak bywa, ale Wy oczywiście obalacie ten mit i dziękujemy Wam za to. Są przecież wśród nas doskonali sportowcy, a jednocześni najlepsi uczniowie ? powiedziała dyrektorka. Wyraziła także nadzieję na to, że w pamięci opuszczających mury szkoły uczniów pozostaną jak najmilsze wspomnienia związane z czasem spędzonym w ZSPryw. oraz zaproponowała, by po latach, w celu odnowienia znajomości, zorganizowali zjazd absolwentów. O sukcesach sportowych abiturientów opowiedział wicedyrektor dyrektor Dariusz Kosno.
W tym roku prywatne liceum ukończyło 20 uczniów, w tym czworo z wyróżnieniem. Najlepszym absolwentem ze średnią ocen 5,06 został Michał Kłosek. W części oficjalnej uroczystości głos zabrali także przedstawiciele abiturientów, którzy podziękowali gronu pedagogicznemu za trud trzyletniej współpracy. ? Dziękujemy za chwile wsparcia, podtrzymania na duchu, a przede wszystkim za mobilizację ? powiedzieli.
Podczas trwania części artystycznej nie zabrakło pokazu slajdów, skeczy, popisów wokalnych oraz ? jak przystało na szkołę słynącą przede wszystkich z osiągnięć sportowych ? treningu fitness w wykonaniu uczniów placówki.
Wszystkim maturzystom życzymy połamania długopisów!


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 18 (825) z dnia 3 Maja 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »