tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Jest odpowiedź

 

W odpowiedzi na artykuł pt. ?Podpowiadamy odpowiedzialnym za promocję?, zamieszczonym w Tygodniku Opoczyńskim nr 48 z 30 listopada 2012 r. pragnę poinformować, że tematyka ustawienia odpowiednich znaków informacyjnych przy wjeździe do Opoczna, była przedmiotem wielokrotnych rozważań w gronie Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Opocznie.
Ustalenia jakie poczyniono w Wydziale dotyczyły m.in. wymiany tzw. ?witaczy? przy wjeździe na obszar gminy Opoczno oraz ustawienia odpowiednich znaków informacji turystycznej. Kwestia wymiany i ustawienia nowych ?witaczy? jest na etapie dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii formalnoprawnych.
Natomiast w poruszonej sprawie konieczności ustawienia znaków informujących np. o istnieniu w Opocznie muzeum czy innych obiektów turystycznych, jesteśmy tego samego zdania co autor artykułu. W Wydziale Promocji wstępnie założono koncepcję oznakowania obwodnicy Opoczna i wjazdu do miasta, obejmującą m.in. ustawieni znaków, na które powołuje się autor. Zamiar dodatkowego oznakowania wjazdu do Opoczna został jednak zaniechany w związku z planowanym wdrożeniem do realizacji projektu wizualizacji województwa łódzkiego.
Projekt ten zakłada m.in. stosowanie na terenie całego województwa ujednoliconych tablic, drogowskazów i innych znaków informacyjnych, będących swoistego rodzaju wyróżnikiem łódzkiego. Znaki te będą powiązane z innymi elementami graficznymi stosowanymi w promocji województwa oraz poszczególnych powiatów, miast i gmin. Projekt wizualizacji województwa łódzkiego został zaprezentowany na VI Forum Promocji Województwa Łódzkiego, zyskując bardzo pochlebne opinie uczestniczących w nim przedstawicieli samorządów.
W związku z powyższym na dzień dzisiejszy montaż oznakowania naraziłby gminę na poniesienie kosztów zakupu i montażu tablic i znaków, a następnie kosztów zakupu, wymiany istniejących i montażu nowych tablic. Do tematu oznakowania miasta i jego obwodnicy powrócimy w momencie zatwierdzenia i wprowadzania w życie projektu wizualizacji województwa łódzkiego.

Z poważaniem
Zastępca Burmistrza Opoczna
Jarosław Wiktorowicz


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (804) z dnia 7 Grudnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »