tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Jeden z dziesięciu

 
Nie, nie chodzi nam tu o popularny teleturniej, ale o to, kto wybuduje już wkrótce obwodnicę Opoczna.

Do postępowania zgłosiło się aż osiemnaście firm i konsorcjów, polskich, mieszanych i zagranicznych. Procedury postępowania wymagały, by liczbę ofert ograniczyć do dziesięciu - należało więc dokonać wstępnej selekcji, o której szerzej już pisaliśmy w TOP-ie. Przedstawiciele zamawiającego, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dokonali oceny warunków dotyczących niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy w zakresie zrealizowanych i zakończonych zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg klasy A lub S albo GP o łącznej wartości min. 180.000.000 zł brutto. Sprawdzano też, czy firmy dysponują odpowiednim sprzętem i kadrą.
Wśród osiemnastu oferentów składających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znalazły się dwa podmioty, które nie dopełniły niezbędnych i wymaganych formalności i nie dostarczyły odpowiednich dokumentów, dlatego ich wnioski zostały odrzucone. Spośród szesnastu pozostałych wybrano dziesięć, które uzyskały największą liczbę punktów. Są to firmy polskie i zagraniczne, m.in. z Niemiec, Austrii, Francji i Hiszpanii.
Dalsze postępowanie o „udzielenie zamówienia publicznego na budowę obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości 7,8 km” wyłoni jednego wykonawcę z dziesięciu kandydatów. Miejmy nadzieję, że będzie to niekoniecznie najtańszy, ale najlepszy.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (643) z dnia 6 Listopada 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »