tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Schetynówki rozdane

 
Tylko Zarząd Dróg Powiatowych wybuduje w przyszłym roku drogi przy współudziale środków z budżetu państwa.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 przewiduje 50-procentowe dofinansowanie do przebudowy dróg lokalnych. Drugą połowę kosztów dokładają samorządy - powiaty mogą się ubiegać o dofinansowanie dwóch projektów, gminy jednego. W ramach drugiego naboru wniosków z naszego powiatu wpłynęło osiem projektów drogowych.
W ostatnich dniach października komisja do spraw oceny wniosków zakończyła prace. W jej efekcie powstały dwie listy rankingowe - jedna z projektami powiatów i druga z projektami złożonymi przez gminy. Najwyższe noty otrzymały te projekty, których realizacja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz włączenie drogi do sieci dróg wyższej kategorii. Sprawdziliśmy, jak oceniono projekty samorządów z powiatu opoczyńskiego.
Oba projekty złożone przez starostwo pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Wyżej oceniono projekt dotyczący przebudowy drogi powiatowej na odcinku Wygnanów - Grudzeń Kolonia, który znalazł się na czwartym miejscu listy rankingowej zawierającej 18 projektów powiatowych z województwa. Odcinek długości około 4 km leży na terenie gminy Sławno, dlatego będzie ona partycypować w kosztach inwestycji. Wartość zadania to ponad 6 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 3 mln zł, a powiat opoczyński i gmina Sławno będą musiały wyłożyć na ten cel po 1,5 mln zł. Drugi projekt ZDP znalazł się na 17 miejscu. Przewiduje on budowę drogi dojazdowej do zakładu Ceramiki Paradyż w Wielkiej Woli. Remont drogi na odcinku dł. 411 m, ma kosztować 1,3 mln zł, a wkład własny inwestycji pokryją wspólnie starostwo i gmina Paradyż. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 678,5 tys. zł.
W przyszłym roku schetynówek nie wybuduje żadna z gmin powiatu opoczyńskiego, mimo że niektóre projekty zostały pozytywnie ocenione. Tak było w przypadku projektów gmin Opoczno, Żarnów i Mniszków, dla których w tej edycji programu zabrakło środków finansowych. Przypomnijmy, że gmina Opoczno chciała przebudować drogę gminną na odcinku Brzustówek Kolonia - Gawrony, długości 1,8 km. Zadanie ma kosztować 1,2 mln zł, gmina wnioskowała o 605 tys. zł dofinansowania. Drugi, rezerwowy projekt gminy Opoczno dotyczył przebudowy drogi gminnej na odcinku Stużno - Mroczków Duży. Gmina Mniszków liczyła na dofinansowanie do remontu drogi gminnej w Zarzęcinie: pierwszy odcinek dł. 774 m i drugi dł. 613 m. Całe zadanie ma kosztować ponad 1,1 mln zł. Władze gminy ubiegały się o dotację w wysokości 345 tys. zł do remontu pierwszego z odcinków, który kosztować ma 700 tys. zł. Drugi wniosek złożony przez gminę Mniszków miał charakter rezerwowy i dotyczył przebudowy drogi w Błogich Szlacheckich. Z kolei gmina Żarnów, po raz drugi zresztą, ubiegała się o środki na przebudowę drogi gminnej na odcinku Siedlów - Ławki. Projekt przewiduje remont odcinka długości ponad 3 km za kwotę około 1,7 mln zł. Władze gminy liczyły na 847 tys. zł dofinansowania.
Oceny formalnej nie przeszedł projekt złożony przez gminę Sławno, która planowała wykorzystać rządową dotację na przebudowę drogi gminnej na odcinku Brzustówek - Gawrony - Grązowice, od jej skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 713 do połączenia z krajową „dwunastką”. Projekt przewiduje remont odcinka długości ponad 4 km. Inwestycja ma kosztować blisko 4 mln zł. Władze gminy liczyły na 1,9 mln zł dotacji.
Do 14 listopada rozpatrywane będą odwołania samorządów, po czym do 28 listopada listy projektów wyłonionych do dofinansowania zatwierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (644) z dnia 13 Listopada 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »