tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Grant na dobry początek

 

Zarząd Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego ogłasza konkurs grantowy "Na dobry początek", którego celem jest wsparcie finansowe projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat z miejscowości liczących do 20 tysięcy mieszkańców. Można pozyskać od 3 do 10 tys. zł z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci. Nabór wniosków trwa do 10 września.
Do konkursu zgłaszane mogą być projekty w ramach dwóch ścieżek. W pierwszej grupą docelową są dzieci w wieku od 2 do 5 lat uczestniczące w edukacji przedszkolnej. W ich przypadku dofinansowane będą nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju (działanie projektowe wykraczające poza bieżącą, stałą działalność podmiotu zgłaszającego projekt). W drugiej projekty skierowane są do dzieci w wieku od 2 do 4 lat nie uczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej i mają za zadanie ułatwienie im dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych. W obu przypadkach projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców lub opiekunów. Ich realizację należy zaplanować na okres od 4 do 6 miesięcy w terminie od stycznia do czerwca 2014 roku.
Na dofinansowanie 30 najciekawszych projektów przeznaczone zostanie 300 tys. zł. Na jeden można pozyskać od 3 do 10 tys. zł. Beneficjenci wykładają co najmniej 10% przyznanej dotacji. Dofinansowanie można przeznaczyć na: przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu lub wyposażenia związanego z prowadzonym projektem (do 10% kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunów dzieci.
Wnioski mogą składać podmioty działające na rzecz dobra publicznego oraz nie działające dla osiągnięcia zysku, w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury (i filie wyżej wymienionych podmiotów), przedszkola publiczne, jednostki samorządu terytorialnego mające siedziby na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie mogą brać udział również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną działającym na rzecz dobra publicznego, nie działającym dla osiągnięcia zysku, które będzie reprezentował daną grupę w postępowaniu konkursowym o dofinansowanie. Jeden podmiot może zgłosić jeden projekt. Promowane będzie partnerstwo kilku podmiotów.
Regulamin konkursu i formularz wniosku są dostępne na stronie fundacji www.fundacja-steczkowskiego.pl. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać od poniedziałku do piątku (w godz. od 8.00 do 16.00), pod nr tel. 22 52 29 375 lub pisząc e-mail na adres: fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 25 (832) z dnia 21 Czerwca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »