tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Finanse

 Euro na kanalizację

 


Od 24 czerwca do 22 lipca jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi w ramach realizacji ich obowiązków własnych mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej ze środków unijnych. Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 120 mln euro.
Nabór wniosków w trybie konkursowym ogłoszony został przez ministra środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie "Gospodarka wodno?ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM"). Pieniądze na dofinansowanie wybranych projektów pochodzić będą z Funduszu Spójności. Dotacje w ramach konkursu przyznawane będą na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz na budowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej. W wyjątkowych sytuacjach projekty mogą zakładać także budowy lub modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji deszczowej (jednak ich koszt nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia). Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty, które świadczą usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Mogą otrzymać one nawet 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Wnioski o dofinansowanie projektów mniejszych, o wartości szacowanej poniżej 25 mln euro, należy składać w WFOŚiGW. Te dotyczące projektów o wartości powyżej 25 mln euro należy kierować do NFOŚiGW w Warszawie.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 24 (831) z dnia 14 Czerwca 2013r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »