tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Euro dla przedsiębiorstw

 
Ruszył pierwszy w naszym województwie konkurs dla działania „Rozwój mikro– i małych przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego. W aplikowaniu o środki unijne przedsiębiorcom z terenu gminy i miasta Opoczno pomagają władze miasta

W czwartek, 21 października z inicjatywy burmistrza Jana Wieruszewskiego odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone zasadom aplikowania o środki unijne przeznaczone na rozwój mikro– i małych przedsiębiorstw. Zainteresowanym przedsiębiorcom przekazano wszelkie informacje dotyczące przygotowania i złożenia projektów konkursowych oraz możliwości pozyskania dotacji.
W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno. Zebranych powitali burmistrz Jan Wieruszewski, wicemarszałek województwa łódzkiego Artur Bagieński oraz radny Janusz Klimek, zachęcając przedsiębiorców do sięgania po fundusze Unii Europejskiej. Następnie głos oddano Arkadiuszowi Szymańskiemu, zastępcy dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi – samorządowej jednostki organizacyjnej, która jako instytucja pośrednicząca II stopnia realizuje zadania w ramach osi priorytetowej „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007–2013. Przekazał on przedsiębiorcom wszelkie niezbędne informacje dotyczące aplikowania o środki unijne w ramach uruchomionego konkursu. Przedstawił założenia działania „Rozwój mikro– i małych przedsiębiorstw”, wyjaśnił kto może aplikować o środki w jego ramach i podpowiadał, jak przygotować projekt, aby został on pozytywnie oceniony. Poza informacja ustną, przekazaną przy pomocy prezentacji multimedialnej przedsiębiorcy otrzymali również niezbędne materiały w formie elektronicznej.
Na tym pomoc w przygotowaniu wniosków się nie kończy. Wstępnie na 10 listopada planowane jest w Opocznie kolejne spotkanie w tej sprawie. Specjaliści będą służyć pomocą w praktycznym przygotowaniu projektów i wypełnianiu wniosków. Sprawdzą też czy przygotowane przez przedsiębiorców wnioski zostały wypełnione prawidłowo. Zainteresowani wsparciem w tym zakresie mogą zgłaszać się do Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego (kontakt pod nr tel. 44 736 31 39).
Jest się o co starać, bowiem na dofinansowanie projektów w ramach działania „Rozwój mikro– i małych przedsiębiorstw” przeznaczono w województwie łódzkim 10 mln zł. Przedsiębiorca może pozyskać nawet 100 tys. zł dotacji dla jednego projektu. Środki zostaną przyznane na bezpośrednie inwestycje w mikro– i małych przedsiębiorstwach: modernizacje prowadzące do wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów lub usług, zmiany procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, unowocześnienie wyposażenia firmy lub modernizację środków produkcji. Pomoc może być udzielona na realizację nowych inwestycji bądź kontynuację już rozpoczętych, będzie też przyznawana z przeznaczeniem na doradztwo w zakresie poprawy efektywności prowadzenia działalności gospodarczej.
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa (które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich obrót roczny lub całkowity bilans roczny jest mniejszy niż 2 mln euro) oraz małe przedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 50 pracowników, z obrotem rocznym lub całkowitym bilansem rocznym mniejszym niż 10 mln euro) nie będące płatnikiem KRUS ani przedsiębiorstwem zależnym, partnerskim czy związanym z dużym przedsiębiorstwem. Nabór wniosków prowadzony przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy potrwa do 24 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (694) z dnia 29 Października 2010r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »