tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

Kupię działkę budowlaną w Opocznie - ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 "Energiczna" współpraca?

 
We wtorek, 9 kwietnia, w MDK odbyło się spotkanie z prezesem łódzkiego oddziału firmy Dalkia, Jackyem Lacombe na czele. To przedsiębiorstwo jest największym prywatnym operatorem sieci ciepłowniczych, obecnym w czterdziestu miastach Polski. W bieżącym roku, Dalkia planuje nawiązanie współpracy z opocznianami, w zakresie założenia stuhektarowej plantacji pilotażowej wierzby energetycznej. Pierwsze spotkanie z biznesmenami odbyło się 19 lutego w USC, a inicjatorem przedsięwzięcia był radny miejski, Andrzej Rożenek. Na kwietniowym zebraniu zgromadziło się wielu rolników, którzy są zainteresowani pozyskiwaniem energii z biomasy


W spotkaniu uczestniczyli także były wicepremier i minister rolnictwa Roman Jagieliński, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW Cezary Dzierżek oraz przedstawiciele władz gminnych.
Debata dotyczyła głównie kosztów, opłacalności, technologii i produkcji biomasy z wierzby. Stale rosnące ceny konwencjonalnych surowców energetycznych, węgla kamiennego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego, skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Doskonałym zamiennikiem typowych nośników energii stają się obecnie jej odnawialne źródła, m. in. energia biomasy. Innym aspektem sprzyjającym ich wykorzystaniu jest fakt, że jest to działalność proekologiczna, bezpośrednio polepszająca stan środowiska naturalnego.
Z punktu widzenia zakładów energetycznych, najbardziej korzystne jest niewątpliwie wykorzystanie drewna oraz jego odpadów do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Wynika to z faktu, że istniejące instalacje można stosunkowo łatwo przystosować do bezpośredniego spalania bądź też współspalania biomasy drzewnej z węglem. Wśród szerokiego wachlarza roślin określanych mianem energetycznych największe znaczenie w warunkach Polski uzyskuje uprawa wierzby.
Andrzej Rożenek, który zajmuje się pozyskiwaniem biomasy wierzbowej, zauważył, że zainteresowanie tym tematem w opoczyńskiem jest znikome. Poprzez wejście we współpracę z prezesem "Dalkii" chce zachęcić rolników do sadzenia wierzby, gdyż jego zdaniem w tym tkwi dziś potencjał rolnictwa. Atutem uprawy jest przede wszystkim to, że taki opał może być wykorzystywany także na własne potrzeby. Eksperci są zdania, że 10 ton biomasy wystarcza na ogrzanie domku jednorodzinnego w cyklu rocznym, a 1 ha plonu suchej masy ma wydajność około siedemnastu ton. Dodatkowym argumentem wskazanym przez przedstawicieli łódzkiej "Dalkii" są dochody, które rolnicy uzyskają ze sprzedaży wierzby. W dobie trudności ze zbyciem produktów rolniczych, pojawiają się możliwości do rozwiązania tego problemu. Uprawa wierzby to, według biznesmenów, doskonały pomysł na podstawowy lub dodatkowy dochód.
"Dalkia" będzie zainteresowana współpracą wówczas, gdy nasi rolnicy założą stuhektarową plantację pilotażową, z której łódzka firma potrzebuje od 66 do 100 tys. ton produktu rocznie. Rolnicy dostarczaliby ścinkę na własną rękę do Jelenia, w powiecie tomaszowskim. Przy takiej plantacji, każdy rolnik miałby średnio 3500 zł zysków rocznie z 1 ha.
Prezes firmy zaznaczył, że zależy mu na tym, aby obie strony, zarówno "Dalkia" jak i plantatorzy, były zadowolone ze współpracy. Do tej pory firma pozyskiwała zrębki głównie z Ukrainy. ? Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli pozyskiwać biomasę z regionu. Jesteśmy przekonani, że przyniesie to korzyści wszystkim ? powiedział Jacky Lacombe.
Na temat pozytywnych aspektów wynikających ze spalania biomasy, opowiedział zebranym Sławomir Kępiński. Przedsiębiorca zapewniał, że dzięki rezygnacji z oleju opałowego na korzyść ogrzewania domu zrębkami wierzbowymi, można zaoszczędzić nawet do 80% kosztów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, plantator nie tylko będzie samowystarczalny, nie musząc w ogóle kupować opału, a przy większej plantacji będzie mógł także zarabiać, przekazując zrębki "Dalkii". Jedynym kosztem, który będzie musiał ponieść ten, który zdecyduje się na opalanie mieszkania zrębkami wierzbowymi, jest założenie specjalnego palnika na piec.
Jan Wieruszewski podchodzi do współpracy nadzieją. ? Ja w to wchodzę. Jestem w trakcie instalowania urządzenia i chętnie sprawdzę, czy ta inwestycja rzeczywiście się opłaca ? powiedział.
O wszelkich możliwościach dofinansowań opowiedział zebranym Cezary Dzierżek. WFOŚiGW posiada pulę pieniędzy, o które każdy z plantatorów może wnioskować. Wsparcie dotacyjne może wynieść nawet 80% kosztów.
Ze swojej strony prezes oraz pracownicy łódzkiej firmy oferują wieloletnią umowę na odbiór biomasy w postaci zrębków wierzby energetycznej. Przeprowadzą także badania gleby pod uprawę, dobiorą odpowiednie sadzonki oraz sfinansują ich zakup za 270.000 zł i usługi niezbędne do ich posadzenia w kwocie 150.000 zł. Pomogą także w doborze zabiegów agrotechnicznych oraz służą radą przy założeniu i prowadzeniu plantacji.
Od swoich kontrahentów oczekują natomiast stu hektarów gruntów pod uprawę wierzby od grupy plantatorów, przygotowanie gleby pod uprawę według wytycznych "Dalkii" oraz zapewnienie sprzętu rolniczego, niezbędnego do prowadzenia plantacji oraz do zbioru i przygotowania zrębków. Grupa produkcyjna może wspólnie użytkować maszyny zakupione przez wszystkich plantatorów. Wówczas koszty zakupu, podzielone na wszystkich członków grupy, nie będą tak bardzo odczuwalne, jak w przypadku, gdyby każdy rolnik miał sam zaopatrzyć się w niezbędne do produkcji maszyny. Poza tym biznesmeni z "Dalkii" oczekują od kontrahentów przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych przez cały czas prowadzenia plantacji, zgodnie z ich wytycznymi, zapewnienie terenu do składowania i zrębkowania wierzby i przygotowania w dwóch etapach jej zbioru w 2018 roku. Uczestnicy projektu będą musieli także przygotowywać zrębki wierzby według wymagań odbiorcy oraz dostarczać biomasę do terminalu przeładunkowego, który będzie mieściło się w Jeleniu.
W przypadku, gdyby rolnicy zdecydowali się na podpisanie umowy, zostanie ona zawarta na okres minimum czterech lat, do pierwszego zbioru w 2018 roku. Firma zobowiązana będzie do zakupu kolejnych pięciu zbiorów w cyklach trzyletnich. Pierwszy zbiór biomasy zostanie rozliczony według ceny rynkowej, proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez strony na założenie i prowadzenie plantacji.
Cena dotycząca rozliczania dostaw będzie waloryzowana corocznie do ceny rynkowej. Zwaloryzowana cena dla plantatorów za biomasę dostarczoną do terminalu w Jeleniu w 2018 roku zostanie ustalona proporcjonalnie do udziału plantatorów w kosztach założenia plantacji oraz transportu i przeładunku biomasy. Według biznesplanu opracowanego przez przedstawicieli "Dalkii", udział ten po stronie plantatorów wynosić będzie 44%, a firmy 56%, co da przychód rolnikom w 2018 roku około 1.000.000 zł, przy kosztach około 430.000 zł.
Spotkanie miało wymiar stricte informacyjny. Niebawem odbędą się zebrania w okolicznych wioskach, na których zainteresowani współpracą rolnicy będą mogli już podjąć konkretne działania i podpisać porozumienie z "Dalkią".
Oferta zaprezentowana przez przedstawicieli łódzkiej firmy wzbudziła duże zainteresowanie. Podczas spotkania nawiązała się dyskusja, podczas której padło wiele nurtujących słuchaczy pytań. Eksperci rozwiewali wątpliwości zebranych i wyczerpująco odpowiadali na stawiane przez nich kwestie.
Spotkanie zamknął burmistrz, mając nadzieję, że debata dostarczyła zebranym wszelkich potrzebnych im informacji oraz zainspirowała ich do działania w tym kierunku. ? Ze swojej strony mogę obiecać, ze będziemy wspierać wszelkie działania w tym zakresie. Ja w tym widzę interes ? podsumował.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 15 (822) z dnia 12 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »