tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ kat. C+E - kraj, wysokie stałe ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Finanse

 Emerytura dla kontynuujących zatrudnienie

 
ZUS informuje

Od 1 stycznia weszły w życie przepisy przewidujące zawieszenie prawa do emerytury w przypadku kontynuowania zatrudnienia. Nowe zasady dotyczą wszystkich osób zainteresowanych emeryturą, bez względu na wiek oraz wysokość osiąganego przychodu.
Obowiązek rozwiązania stosunku pracy wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona do ustawy emerytalnej artykuł 103a, zgodnie z którym prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Jednak – w zależności od tego, czy emerytura została uzyskana przed 1 stycznia 2011 r., czy już w 2011 r. – różna jest data, od której – wobec kontynuowania stosunku pracy – Zakład wstrzyma jej wypłatę.

Emerytury przyznawane począwszy
od 1 stycznia 2011 r.

Tym osobom, które nabyły prawo do emerytury po 31 grudnia 2010 r. i kontynuują zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy – Zakład nie podejmie wypłaty emerytury. Chodzi tu o osoby, które wniosek o emeryturę złożyły po 31 grudnia 2010 r. albo wniosek o emeryturę złożyły jeszcze w 2010 r., ale warunki wymagane do przyznania emerytury (np. osiągnięcie wymaganego wieku) spełniły po 31 grudnia 2010 r.
Emerytura nie będzie wypłacana do czasu rozwiązania stosunku pracy i zgłoszenia wniosku o podjęcie jej wypłaty. Osobom, które wykonują pracę na rzecz kilku pracodawców – ZUS podejmie wypłatę emerytury wyłącznie wówczas, gdy zostaną rozwiązane wszystkie stosunki pracy zawarte przed przejściem na emeryturę.
Do wniosku o podjęcie wypłaty emerytury, w związku z ustaniem zatrudnienia, należy koniecznie dołączyć świadectwo pracy albo zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające fakt i datę rozwiązania stosunku pracy.

Emerytury przyznawane
przed 1 stycznia 2011 r.

Osobom, które przeszły na emeryturę przed 1 stycznia 2011 r. i nadal wykonują zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, w którym pozostawały przed jej uzyskaniem – Zakład wstrzyma wypłatę emerytury od 1 października 2011 r.
Dla uniknięcia zawieszenia prawa do emerytury od 1 października 2011 r. – pracownik, który rozwiązał stosunek pracy – musi przedłożyć w ZUS świadectwo pracy albo zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające fakt i datę rozwiązania stosunku pracy.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy po 30 września 2011 r. – wypłata emerytury zostanie podjęta:
* od pierwszego dnia miesiąca, w którym został rozwiązany stosunek pracy, jeśli stosunek pracy został rozwiązany w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca,
* od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został rozwiązany stosunek pracy, jeśli stosunek pracy został rozwiązany z ostatnim dniem miesiąca,
– nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o podjęcie wypłaty emerytury.
Po rozwiązaniu stosunku pracy osoby te mogą zatrudnić się ponownie. Rozwiązanie umowy o pracę, a następnie nawiązanie – już po nabyciu prawa do emerytury – nowego stosunku pracy, nie skutkuje zawieszeniem emerytury. Należy jednak pamiętać, że jeśli stosunek pracy nawiążą osoby które nie osiągnęły wieku 60 lat – kobieta i 65 – lat mężczyzna, ustalenie, czy i w jakiej wysokości będzie wypłacana emerytura, zależy od kwoty osiąganego przychodu.


rz.p.   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (712) z dnia 4 Marca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »