tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Dziesiąta w kadencji

 


Na czwartek, 17 listopada została zwołana X sesja Rady Gminy i Miasta obecnej kadencji. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej UGiM. Początek o godz. 10.00.
W pierwszej części posiedzenia, po informacji burmistrza z działalności międzysesyjnej, zgłoszeniu wniosków, interpelacji zapytań radni zapoznają się z działalnością stowarzyszenia ?Ofiarna dłoń?.
Proponowany porządek obrad zakłada podjęcie uchwał w sprawach: * ustalenia stawek podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych na 2012 rok * ustalenia dziennych stawek opłaty targowej * zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso * szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji * uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 * zmiany planów odnowy Domaszna i Zakościela na lata 2011?2018 oraz Radzic Dużych na lata 2008?2015.
Sesję zakończą odpowiedzi burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania oraz sprawy różne.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (749) z dnia 18 Listopada 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »