tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Duże wsparcie z funduszu

 
Gminne inwestycjeNowa instalacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Domasznie, zamontowana w ramach drugiego etapu inwestycji


W sfinansowaniu zadania pn. "Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Drzewica" pomogła nie tylko Unia Europejska. Samorząd pozyskał również duże wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii inwestycja miała charakter innowacyjny i proekologiczny. Składała się z dwóch etapów.
Pierwszy został zrealizowany w 2012 roku. Zakładał wymianę systemu centralnego ogrzewania wraz z montażem pomp ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Radzicach Dużych oraz instalację kolektorów słonecznych do podgrzewania wody na budynkach Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica i Miejsko?Gminnego Klubu Sportowego Gerlach.
Drugi odbył się w tym roku. W budynkach szkół podstawowych w Brzustowcu i Domasznie wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż pomp ciepła. Prace zakończyły się we wrześniu. Podobnie jak przed rokiem, prowadziła je firma "Ekoinstal" ze Skierniewic.
Wartość dwuetapowej inwestycji wyniosła 2.218.565,96 zł, przy czym samorząd uzyskał pokaźne wsparcie zewnętrzne z dwóch źródeł.
Po pierwsze, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013, osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Tu gmina otrzymuje zwrot w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.
Po drugie, Urząd Gminy i Miasta wystąpił o pomoc finansową do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, składając wnioski z dziedziny "Ochrona powietrza". Zarówno w ubiegłym jak i bieżącym roku zarząd WFOŚiGW rozpatrzył je pozytywnie. Decyzja dotycząca drugiego etapu zapadła 31 października.
O skali wsparcia najlepiej mówią liczby. Realizacja ubiegłorocznego zadania kosztowała 938.651,33 zł. Unijne dofinansowanie wyniosło 572.184 zł a dotacja z WFOŚiGW 337.800 zł. W tym roku koszty zamknęły się kwotą 1.279.914,63 zł. Unia Europejska przekaże 735.817 zł, natomiast fundusz udzielił dotacji w wysokości 465 tys. zł.
Co więcej, WFOŚiGW przyznał Drzewicy również pożyczki pomostowe, służące finansowaniu tzw. luki czasowej, która powstaje pomiędzy poniesieniem nakładów inwestycyjnych a datą wpływu refundacji z UE.
W efekcie, udział finansowy gminy osiągnie poziom zaledwie kilku procent kosztów całego projektu.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 47 (854) z dnia 22 Listopada 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »