tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sławno

 Do sukcesu możemy dojść wspólnie

 
W piątek, 30 listopada w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olszowcu odbyła się konferencja, podczas której omówiono m.in. wyniki uzyskane z prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem oraz niezaradnych życiowo


W ramach trzeciej edycji programu ?Wzajemna pomoc ? źródło nadziei na lepsze jutro? w ŚDS został uruchomiony punkt konsultacyjny oraz giełda pracy. Środki na realizację tego zadania pochodziły z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Głównymi celami punktu działającego w każdy czwartek od 21 czerwca do 25 października były: pomoc w powrocie do czynnego życia zawodowego osób długotrwale bezrobotnych, wzbudzenie aktywności zawodowej, podniesienie stopy życiowej oraz pozyskiwanie wiedzy na temat źródeł poszukiwania ofert pracy. Adresatami zadania były osoby bezrobotne i niezaradne życiowo z terenu powiatu opoczyńskiego.
Zainteresowani mogli uzyskać pomoc w zakresie redagowania dokumentów aplikacyjnych i aktywnego poszukiwania pracy, w załatwieniu spraw urzędowych w zakresie prawa pracy, porad psychologicznych dla osób bezrobotnych i niezaradnych życiowo jak również uzyskać informację o bieżących ofertach urzędu pracy skierowanych do osób bezrobotnych, wiedzy o dostępnych programach pomocy, finansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotację i rozliczania dotacji.
Punkt świadczył bezpłatne usługi informacyjne obejmujące również zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Każdy bezrobotny, a także pracownik, zamierzający zmienić pracę czy przyszły przedsiębiorca mógł podczas spotkania z konsultantem otrzymać informacje oraz ulotki informacyjne, dotyczące interesującego go zagadnienia.
Giełda pracy działała w każdy czwartek od 21 czerwca do 25 paźziernika. Zainteresowanie było bardzo duże. Na bieżąco trwała wymiana informacji dotyczących aktualnego zapotrzebowania na różne prace. Wielu beneficjentów programu regularnie korzystało tej formy wsparcia, głównie w okresie zwiększonego zapotrzebowania na pracowników sezonowych.
Giełda cieszyła się również dużym zainteresowaniem wśród lokalnych przedsiębiorców, którzy pozostawali w stałym kontakcie, informując o zapotrzebowaniu na poszczególne stanowiska pracy. Poza zbieraniem i udostępnianiem ofert od potencjalnych pracodawców dyżurujący konsultanci inicjowali również i pośredniczyli w kontaktach pracodawców z bezrobotnymi. Wartość pracy w życiu człowieka odkrywana jest w warunkach dużego bezrobocia w szczególny sposób.
Podczas piątkowej konferencji podsumowano całość działań. Uroczystego otwarcia spotkania dokonała Jolanta Kubiak ? prezes stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw, kierowniczka ŚDS, natomiast szefowa Referatu Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu Urzędu Gminy, Halina Biskup, w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła osiągnięcia społeczno?gospodarcze gminy Sławno.
Prezentację pt. ?Do sukcesu możemy dojść wspólnie? przedstawiła dyrektorka Akademii Kształcenia Zawodowego LOGOS w Piotrkowie Trybunalskim, Jolanta Grzesiuk. Wpływ realizacji projektu ?Przełamać bariery. Uwolnić energię? na poziom jakości życia osób niepełnosprawnych omówiła Barbara Karasińska, wicedyrektorka PCPR. Z kolei pokaz multimedialny pn. ?Droga do utworzenia zakładu aktywności zawodowej? zaprezentowała Ewa Błaszczyk z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (804) z dnia 7 Grudnia 2012r.
W dziale Sławno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »