tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Układanie kostki brukowej, szybko i tanio. ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Długie i żmudne obradowanie

 
Zamiar odcięcia wody mieszkańcom dwóch bloków przy ul. Konopnickiej 2 i Janasa 9, zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także blok uchwał śmieciowych zdominowały obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej. Odbyły się one w poniedziałek, 25 marca w sali widowiskowej MDK


Przygotowany porządek obrad na wniosek burmistrza rozszerzono o dwie uchwały: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013?2029 oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Krytej Pływalni ?Opoczyńska fala?. Jednak jako pierwszą radni przyjęli uchwałę w sprawie objęcia mandatu przez Krzysztofa Mariana Grossa, który zastąpił Dariusza Kosno.

Sprawozdanie burmistrza
W sprawozdaniu burmistrza z działalności międzysesyjnej znalazły się m.in. informacje dotyczące rozstrzygnięcia przetargów, wydanych zarządzeń i spraw bieżących. Burmistrz mówił m.in. o tym, że w związku z interwencjami przedsiębiorców i instytucji prowadzących działalności na placu Kościuszki wnoszących o likwidację płatnych miejsc parkingowych zaproponował radzie wyłączenie ze strefy płatnego parkowania odcinka ulicy od placu Zamkowego do ulicy Kościelnej. Burmistrz przyznał, że jest to działanie na próbę. Po wyłączeniu tych miejsc z płatnego parkowania będą one obserwowane czy służą faktycznie klientom sklepów, czy może pracownikom, którzy będą tam parkować samochody przez cały czas pracy. W tej sprawie przewodniczący rady, Zdzisław Wojciechowski prosił burmistrza o odpowiednie oznakowanie tych miejsc, żeby nie było tak, że pracownicy różnych instytucji zajmą te miejsca i klienci sklepów nie będą i tak mieli do nich dostępu.
Radny Janusz Klimek powiedział, że PGK wystąpiło z wnioskiem o poszerzenie projektu kanalizacji i oczyszczalni ścieków, o dodatkowe odcinki w Dzielnej, Woli Załężnej i dodatkowo zlewnie Januszewice ? Kliny. Wniosek został pozytywnie oceniony i jest zgoda na rozszerzenie projektu. Radna Alicja Szczepaniak, pytała o kanalizację w Libiszowie, gdzie podobno zbyt mało mieszkańców zdecydowało się na przyłączenie do sieci, a ścieki gdzieś uciekają. Zdaniem radnej gmina wydaje duże pieniądze na tego typu inwestycje i trzeba się tym zainteresować. Burmistrz przyznał, że wielu właścicieli posesji nie zdecydowało się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej. Pojawia się wiele skarg ze strony mieszkańców, że wieczorami bardzo śmierdzi w Libiszowie, ponieważ ludzie sami przepompowują wieczorami do studzienek nieczystości. Burmistrz skierował tam straż miejska, posypały się kary i być może to zmobilizuje mieszkańców do przyłączania się do kanalizacji. Podkreślił, że w odróżnieniu od innych gmin, nasz projekt zakłada takie przyłącza, by maksymalnie skrócić koszty po stronie właściciela. Wiele gmin projektuje takie przyłączenia tylko do granic działki, resztę zostawiając właścicielom posesji. Radny Janusz Klimek mówił, że wcześniej czy później i tak wszyscy właściciele będą musieli się przyłączyć do sieci, bo nie można zanieczyszczać środowiska.
Z kolei radny Rafał Kądziela zwrócił uwagę, że po koncercie charytatywnym, zorganizowanym przez ZSS nr 3, znaleziono worek butelek po wódce, zostały także zniszczone fotele w sali widowiskowej MDK. Zdaniem burmistrza nad imprezami odbywającymi się w MDK bezpośredni nadzór sprawuje dyrekcja MDK i jego zdaniem zaistniała sytuacja daje sygnał, żeby bardziej zwracać uwagę, no to jakie koncerty będą odbywać się na sali widowiskowej. Gmina nie dała środków na zorganizowanie koncertu, wsparła natomiast wyjazd uczniów w ramach projektu ?Odyseja umysłu? do Gdańska.
Radny Bartłomiej Firkowski prosił, by na następne obrady przygotowano dla wszystkich komisji zestawienie zaległych należności podatkowych na rzecz gminy. Radny kolejny raz pytał, co z zaległym podatkiem Opteksu, sięgającym 3 mln złotych. Burmistrz przyznał, że ciągle trwają rozmowy z kierownictwem firmy, by jak najlepiej rozwiązać tę kwestię.
Radny Jarosław Jurowski pytał o miejsca parkingowe przy ul. Partyzantów, gdzie powstaje coraz więcej lokali usługowych, a nie ma gdzie parkować. Radny zwrócił uwagę, że wydając pozwolenia na działalność gospodarczą, nie uwzględnia się miejsc parkingowych.

PGK kontra ZGM
Na sesję przybyli przedstawiciele dwóch bloków przy ulicy Konopnickiej 2 i Janasa 9, którym w miniony piątek PGK chciało odciąć wodę z tytułu nieuregulowanych zobowiązań. Mieszkańcy prosili o pomoc, by nie odcinać im wody zwłaszcza teraz przed świętami. Pytali, dlaczego mają odpowiadać solidarnie za tych mieszkańców, którzy zalegają z czynszem. W tej sprawie głos zabrała prezes ZGM, Anna Zięba. ? Jesteśmy w sytuacji, że we wspólnotach mieszkaniowych, tam gdzie współwłaścicielem jest gmina Opoczno, przepisy ustawy o własności lokali regulują sprawy związane z kosztami administrowania i kosztami ponoszenia obciążeń z tytułu funduszu remontowego. Tam gdzie są lokale lokatorskie ustawa o ochronie praw lokatora, reguluje sprawy związane z czynszem, natomiast przepisy związane z gospodarowaniem nieruchomościami nie regulują sprawy finansowania mediów w sytuacji, kiedy osoby korzystające z tych mediów zalegają z opłatami. Kodeks cywilny regulując przepisy o współwłasności mówi jasno, że za zobowiązania właścicieli we wspólnocie odpowiada współwłaściciel, czyli gmina, w imieniu której występuje ZGM. Pani prezes wyjaśniła, że w momencie kiedy jest eksmisja zalegających z czynszem lokatorów to i tak pozostaje dług. Na budynku przy Konopnickiej 2, gdzie po dwóch eksmisjach wykonanych w latach ubiegłych, pozostało zobowiązanie w kwocie 42 tys. zł. Te lokale są już przydzielone lokatorom, którzy płacą regularnie, ale należność z tytułu poprzednich lokatorów, powoduje to, że w sezonie zimowym wspólnota traci całkowicie płynność finansową. Radny Janusz Klimek zaproponował, by jeżeli byłaby taka możliwość, to lokale zadłużone do 20 tys. zł i więcej po eksmisjach, sprzedać na wolnym rynku w drodze przetargów, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze przekazywać wspólnotom na poczet zaległych należności. Zdaniem prezes, Anny Zięby taka sytuacja pozwoliłaby w przyszłości rozwiązać problemy ze wspólnotami.
Prezes PGK, Jacek Pacan przyznał, że problem z płatnościami trwa już od jakiegoś czasu. Dodał, że nie jest to złośliwość z jego strony, że teraz przed świętami chce odciąć wodę. Takie decyzje są efektem działań podjętych przez PGK, by zmniejszyć zadłużenia do minimum. Takich sytuacji może być więcej. PGK ma problem finansowy, po części związany z dużą inwestycją, i nie może sobie pozwolić by wspólnoty osiągały zadłużenie sięgające 50 tys. zł. Prezes przyznał, że odpowiedzialność zbiorowa jest przykra i mocno krzywdząca. Podkreślił jednak, że PGK nie ma innej możliwości rozwiązania tego problemu, a robi wszystko zgodnie z przepisami z podpisanymi umowami. Rozwiązanie leży po stronie administratora budynku. Dodał, że nie rozumie, dlaczego mieszkańcy w 90% płacą za media, a do przedsiębiorstwa nie docierają żadne pieniądze. Pytał, czy za wszystkie media nie są regulowane płatności, czy tylko za wodę i ścieki. Przyznał, że został skarcony przez jednego z członków zarządu ZGM, że sytuacja jest taka, bo PKG nie jest konsekwentne w swoich decyzjach. Jeśli nie postanowimy co dalej robić to do radnych będzie się zgłaszać coraz więcej niezadowolonych mieszkańców. Prezes Jacek Pacan zapytał, jakie jest zadłużenie wobec ZEC? ? Na tę chwilę ? mówiła Anna Zięba, będzie to około 100 tys. zł związane z bieżącymi fakturami. Prezes Anna Zięba mówiła, że zimą we wspólnotach mieszkaniowych jest trudna sytuacja finansowa, bo jeśli płacą za ciepło, to brakuje środków na wodę i ścieki. Ale sytuacja nie byłaby taka trudna, gdyby nie ciągnął się za wspólnotą dług, a eksmisje nic nie zmieniają. ZGM jest jedynie w stanie regulować należności bieżące, a długi z roku na rok w stosunku do PGK się nie zmniejszają. Prezes podziękowała Jackowi Pacanowi za cierpliwość i wyrozumiałość, bo przepychanki między PGK, a ZGM trwają już dwa lata. Przyznała, że jest w trudnej sytuacji, bo z jednej strony naciskają ją dostawcy mediów z PGK i ZEC, a z drugiej strony zarządy wspólnot.
Prezes Jacek Pacan, zgodził się odczekać na po świętach. Pytał jednak, jak rozwiązać ten problem, bo wspólnot z ponad rocznymi zadłużeniami było siedem, od pół roku do roku jest ich dwanaście. Frustrujące jest to, że do ZEC trafiają pieniądze, a do PGK nic. Zaproponował, że jeśli 80% mieszkańców płaci to niech te środki trafiają do PGK i tyle samo do ZEC.
Prezes Anna Zięba w odpowiedzi podkreśliła, że złych intencji w tym, że płaci najpierw do ZEC, a potem już nie ma środków dla PGK nie ma. Dodała, że wprowadzając takie rozwiązanie, doprowadzi do tego, że w pewnym momencie w niektórych wspólnotach będzie odcięte i ciepło i woda.

O sporcie i kulturze fizycznej
O realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za ubiegły rok, sporcie i kulturze fizycznej opowiedziała, Edyta Krzysztofik. Program obejmował zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, upowszechnienia sportu i kultury fizycznej, a także Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadań przeprowadzono m.in. zajęcia dotyczące współuzależnienia od alkoholu, terapie dla sprawców i ofiar przemocy domowej, działał punktu konsultacyjny, terapie grupowe dla osób uzależnionych od narkotyków, dofinansowano działalność Klubu Abstynenckiego Opoka, a także wypoczynki dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. W działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zostały rozpisane dwa konkursy ofert. Pierwszy dotyczył rehabilitacji dzieci i młodzieży w wieku od zera do 24 lat. Zadanie to realizowała fundacja ?Uśmiech dziecka to nasz cel?. Z tej formy rehabilitacji skorzystało 41 dzieci. Podopieczni mieli zapewnione kinezoterapię, gimnastykę ogólnorozwojową, usprawniającą, leczniczą i korekcyjną. Zapewnione były także zajęcia z logopedii, psychologii oraz sportowo?rekreacyjne. Zorganizowano także turnus rehabilitacyjny dla chorych po mastektomii. Poza tym zorganizowano zadania mające na celu wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej. Prowadzono m.in. szkolenia i współzawodnictwo w zakresie piłki nożnej, podnoszenia ciężarów.
W tym punkcie radny Bartłomiej Firkowski zwrócił uwagę radnych na ogromne znaczenie i potrzebę działania Świetlicy Środowiskowej ?Pinokio?. Radny wyraził niezadowolenie z faktu zmniejszenia środków na działalność tej instytucji. Radna Jadwiga Figura przyznała, że temat ten poruszano na komisji. Dodała, że świetlica działa także przy ZSS nr 3 i ma powstać przy Ostoi. Pytała, czy nie lepiej byłoby, gdyby w tym rejonie działa jedna dzięki, czemu część środków przekazano by dla ?Pinokia?.

Ochrona przeciwpożarowa
Informacje z działalności PSP przedstawił radnym komendant, Stanisław Sagalara, a o OSP mówiła Edyta Krzysztofik. Szczegółowe informacje na temat działalności zostały radnym przedstawione w opracowanym sprawozdaniu. Na terenie gminy działa dziesięć jednostek OSP, osiem na terenach wiejskich, jedna w Opocznie, jedna przyzakładowa. OSP w Januszewicach na razie zawiesiła swoją działalność i nie uczestniczy w działaniach ratowniczo?gaśniczych. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na gminę obowiązek utrzymania gotowości bojowej OSP. Na tę działalność są w budżecie gminy środki. Burmistrz zauważył, że coraz częściej opoczyńskie jednostki wzywane są do akcji poza terenem gminy i nie jest to zauważane. Jako przykład podał ostatnią akcję ratowniczą w Drzewicy, gdzie był znaczący udział strażaków z OSP w Opocznie. Wówczas uratowano ludzi, były zdjęcia w TOP?ie, a zdaniem burmistrza nikt o tym nie wspomniał. Prosił o ustosunkowanie się do tej wypowiedzi komendanta. Zdaniem komendanta w artykule w naszym tygodniku, były zamieszczone fotografie strażaków oraz wypowiedź rzecznika prasowego OSP oceniające akcję. Komendant opowiedział o przebiegu akcji. Podkreślił, że trzeba cieszyć się, że pomimo tego, że akcja była bardzo nietypowa. ? Ja w swojej prawie trzydziestoletniej karierze strażackiej nie pamiętam tak drastycznej i tak szczęśliwej akcji, ponieważ ludzie w ostatnim momencie zostali uratowani i ratownikom nic się nie stało ? mówił komendant. Komendant mówił też, że przy okazji akcji wyszły pewne braki. Korzystając z okazji podziękował druhom OSP za ich determinację w dążeniu do doskonałości w szkoleniu potwierdzili, że to jest dobry kierunek. Komendant podkreślił, że opoczyńska jednostka OSP jest szczególnie przygotowana do niesienia pomocy.

Bezrobocie
w mieście i w gminie
O bezrobociu i programach związanych z zapobieganiem bezrobocia mówił dyrektor PUP, Mieczysław Koćmiel. W ubiegłym roku stopa bezrobocia w naszym powiecie wyniosła 17%. Najwięcej bezrobotnych odnotowano w marcu, najmniej w lipcu. Spadek zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano tylko w jednej gminie. Już od kilku lat niezmiennie znaczną część osób zarejestrowanych w urzędzie stanowią kobiety. Większość bezrobotnych to osoby o niskim poziomie wykształcenia. Największą grupę tworzą osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (27,90%), a drugą grupę osoby o wykształceniu gimnazjalnym i poniżej (24,14%). Najmniejsza grupę stanowią osoby z wyższym wykształceniem (11,99%). W porównaniu z poprzednimi latami tendencja ta się utrzymuje. Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby mające stosunkowo mały staż pracy od 1 do 5 lat, a najmniejszą o bardzo długim stażu, 30 lat i więcej.
Radni korzystając z okazji zadawali dyrektorowi PUP, pytania dotyczące np. rozpoczęcia działalności gospodarczej. Apelowali też o lokalny patriotyzm, by zatrudniać mieszkańców miasta i gminy Opoczno. Radny Mieczysław Wojciechowski złożył wniosek o wystosowanie przez Radę apelu do Premiera RP Donalda Tuska o wprowadzenie od 2014 roku stałego zasiłku dla osób bezrobotnych za 20?godzinny tydzień pracy. Wniosek trzynastoma głosami za uzyskał akceptację rajców.

Gminne programy
W ramach gminnych programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzone były punkty konsultacyjne dla osób potrzebujących wsparcia. Prowadzono zajęcia z grupami dalszego zdrowienia, przeprowadzono maraton zapobiegania dalszego picia. Prowadzono terapie indywidualne i grupowe dla ofiar i sprawców przemocy, a także poradnictwo w zakresie leczenia uzależnień. W ramach programu wsparto działanie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych działających na terenie gminy. Gmina ma obowiązek prowadzenia placówek wsparcia dziennego.

Blok uchwał
Radni po kilkunastominutowych dyskusjach przyjęli w końcu uchwałę w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania. Na mocy nowej uchwały nauczycielom będzie przysługiwać dodatek mieszkaniowy, którego wysokości będzie uzależniona od liczby członków rodziny, wypłacany miesięcznie z góry, w wysokości dla 1 osoby ? 10 zł, dla 2 osób ? 12 zł, dla 3 ? 14 zł, dla 4 i więcej 16 zł. Przyjęcie uchwały ma spowodować zmniejszenie wydatków z budżetu rocznie o blisko 290 tys. zł.
Radni przyznali dotację OSP w Opocznie, w wysokości 12.645 zł na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania. Wyrazili zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014. Radni rozpatrzyli także skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich., które zostały przekazane do RIO i do rozpatrzenia wojewodzie. Skargę na przewodniczącego Rady, uznano za bezzasadną. Także za bezzasadną uznano skargę mieszkańców budynku przy ul. Limanowskiego 34.
Radni uchwalili także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na rok 2013. W związku ze złożeniem przysięgi przez nowego radnego, dokonano zmian w składach osobowych komisji stałych. Kolejnymi uchwałami długo omawianymi przez radnych był blok uchwał śmieciowych. Szerzej o tym napiszemy w kolejnym numerze.
Radny Krzysztof Gross


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 13 (820) z dnia 29 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »