tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Zdarzenia

 Będą zaskarżane?

 
Możliwe, że uchwały kilku gmin w sprawie opłat za przedszkola są niezgodne z prawem. Trwa ich analiza prowadzona przez Prokuraturę Rejonową. Sprawa nie dotyczy tylko opoczyńskich gmin

W skali kraju wojewodowie korzystając ze swoich uprawnień nadzorczych uchylili szereg uchwał gminnych, dotyczących ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola. Sprawa jest na tyle istotna, że wkroczyła w to wszystko prokuratura. Do prokuratur rejonowych wpłynęły zalecenia sprawdzenia pod względem prawnym uchwał podejmowanych przez samorządy. Analiza prawna pokazuje, że ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku daje prawo gminom do ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych przez nie placówkach, ale z zastrzeżeniem, że publiczne przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej pewnych podstaw programowych. Oznacza to, że za świadczenia wykraczające poza podstawę programową gmina może pobierać opłaty, ale ekwiwalentne co do zakresu świadczeń poza minimum. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem sądów administracyjnych samorząd podejmując decyzję o opłacie powinien wskazać precyzyjnie co się składa na opłacone świadczenia, czyli powinien dokładnie określić wysokość opłaty za każde ze świadczeń z osobna. Wszystkie te uwagi znalazły się w wytycznych, jakie w sprawie kontroli spłynęły do prokuratur rejonowych.
Na terenie powiatu opoczyńskiego publiczne przedszkola prowadzone są w gminach: Mniszków, Sławno, Białaczów, Drzewica i w Opocznie. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że uchwała w Białaczowie nie dotyczy ani dopłat za ponadnormatywne usługi, ani za dożywianie. W uchwale Rady Gminy w Sławnie nr IX/55/11 z 2 września 2011 roku wątpliwości budzi paragraf 3 mówiący o terminie płatności miesięcznej oraz proste powtórzenie regulacji ustawowej ws. wyżywienia w punkcie przedszkolnym.
W Drzewicy stosowna uchwala podjęta została 29 czerwca 2011 roku (uchwała nr VII/48/2011). Wątpliwości budzą dwa jej paragrafy: § 4, który nie określa precyzyjnie opłaty przedszkolnej, sama opłata podlega obniżeniu tylko w przypadku nieobecności, wysokość opłaty wylicza, określa i podaje do wiadomości rodziców dyrektor placówki oraz podobnie jak uchwała w Sławnie, powtarza regulację ustawową.
Uchwała nr XIX/145/2012 z 30 marca 2012 roku Rady Miejskiej w Opocznie nie określa w sposób precyzyjny, które świadczenia wykraczają poza podstawę programową wychowania przedszkolnego a tym samym za co pobierana jest opłata.
Według naszych informacji w chwili obecnej w Prokuraturze Rejonowej prowadzona jest analiza prawna szczególnie kwestionowanych zapisów. Szefowa Prokuratury Rejonowej, prokurator Urszula Wiśniewska potwierdza, że w ramach kontroli postępowania administracyjnego prowadzone są takie analizy. Decyzje prawdopodobnie zapadną jeszcze w tym roku. Z tego co zdołaliśmy ustalić najbardziej prawdopodobne wydaje się zaskarżenie do WSA uchwały obowiązującej w Opocznie.


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (804) z dnia 7 Grudnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »