tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Aktualności

 Będą radzić

 

28 stycznia o godz. 10.00 w ZSS nr 1 rozpocznie się IV sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji. Porządek obrad przewiduje, oprócz punktów stałych: sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej, ocenę efektów działania Straży Miejskiej, informację o opiece zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez gminę, informację o funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, sprawozdania z prac komisji Rady za rok 2010 r.
Radni podejmą uchwały w sprawie: * przyjęcia przez gminę Opoczno do wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu opoczyńskiego * określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe * określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego gminy Opoczno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu * ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Opoczno publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych * utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach * zmiany uchwały Nr XLVII/418/10 Rady Miejskiej z 5 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” * zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata * zmiany uchwały nr XLVII/412/10 Rady Miejskiej z 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości * zmiany uchwały nr XXIX/283/05 Rady Miejskiej z 29 sierpnia 2005 r. w sprawie cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej * udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków * zmiany uchwały nr II/11/10 Rady Miejskiej z 17 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej * ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej * uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Opoczno na lata 2011–2020 * uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 * rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza.
Obrady zakończą zapytania i wolne wnioski.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 3 (706) z dnia 21 Stycznia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »