tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Kupię działkę budowlaną w Opocznie - ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Będą radzić

 


5 października w MDK odbędzie się XXIII Sesja RM. Porządek obrad przewiduje: * ocenę realizacji zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2011/12 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych * ocenę czystości i porządku w gminie * ocenę realizacji wypoczynku letniego i zimowego uczniów szkól prowadzonych przez gminę. Radni podejmą uchwały w sprawach: * warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku * określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu * zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków * podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania * przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego * stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno * uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą administracyjną od strony południowo - wschodniej * zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012-2020 * zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 39 (794) z dnia 28 Września 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »