tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Akcja „Kasztan”

 
Pracownicy Centrum Integracji Społecznej porządkują miasto.

Na odcinku ulicy Inowłodzkiej od ul. Kwiatowej do ul. Granicznej, zwanym aleją kasztanową, każdej jesieni zalega warstwa liści i kasztanów, które co roku trzeba uprzątnąć. W ubiegłym tygodniu, w ramach akcji „Kasztan”, prace porządkowe w tym rejonie prowadziło Centrum Integracji Społecznej „Zielone światło” - nowe gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miejskiego. W środę, 28 października, tuż przed Wszystkimi Świętymi, 30-osobowa grupa pracowników socjalnych zebrała kilkanaście worków liści i kasztanów. Teren został uprzątnięty, a razem z liśćmi usunięto poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka, który powoduje przedwczesne usychanie i opadanie liści.
Centrum Integracji Społecznej „Zielone światło”, mieszczące się przy ul. Kościelnej 2, działa w ramach Integracyjnego Ośrodka Wspierania Rodziny prowadzonego przez opoczyńską fundację „Interregion”. Jego działalność wspiera gmina Opoczno, która prowadzenie Centrum uznała jako zadanie gminy. W ramach podpisanego w sierpniu tego roku trójporozumienia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Centrum Integracji Społecznej, zawartym pod patronatem burmistrza Opoczna, Centrum realizuje projekt zintegrowanej pomocy dla osób podlegających wykluczeniu społecznemu i zagrożonych tym wykluczeniem. Na jego podstawie, a także na podstawie porozumienia podpisanego z wójtem gminy Białaczów, Centrum zatrudnia obecnie 30 osób. Są to głównie osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, uzależnione bądź inne, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie na rynku pracy. Do pracy w Centrum kierują je najczęściej ośrodki pomocy społecznej.
Centrum Integracji Społecznej „Zielone światło” funkcjonuje jako gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miejskiego. Wspomaga w utrzymaniu porządku w gminie. Pracownikom poszczególnych warsztatów zlecono obsługę konkretnych rejonów. Warsztaty: remontowo-budowlany, aktywizacji, porządkowo-gospodarczy i opiekuńczo-porządkowy, odpowiadają za czystość i porządek m.in. w okolicach ronda, na ulicach Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, na ul. 17 Stycznia i na terenie pobliskiego parku, na ul. Janasa, Zjazdowej, Szpitalnej, na pl. Strażackim, ul. Sobieskiego, Kołomurnej, Szewskiej, Piwnej, Piasecznej, Stodolnej, Garncarskiej, w otoczeniu plebani i przy kościele św. Bartłomieja, ul. Kowalskiego, Targowej, Rzecznej, Wąskiej, na pl. Zamkowym, pl. Kościuszki, ul. Kościelnej, Staromiejskej, Inowłodzkiej, Perzyńskiego, Kwiatowej. Sprzątają chodniki, przystanki, tereny zielone i parki. Jak podkreśla Ewa Kądziela, prezes Centrum są to zaniedbane tereny, które w ubiegłym roku miasto przejęło od powiatu. Dodaje jednocześnie, że objęcie bieżącymi pracami porządkowymi tak dużego terenu to nie lada wysiłek dla 30-osobowej grupy pracowników, której znaczną część stanowią osoby niepełnosprawne.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (643) z dnia 6 Listopada 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »