tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Absolutorium prawie jednogłośne

 
We wtorek, 18 czerwca w sali konferencyjnej UGiM miała miejsce XXVIII sesja Rady Gminy i Miasta. Najważniejszym wydarzeniem posiedzenia było przyjęcie uchwały absolutoryjnejGłosowanie nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium za 2012 rok


Zgodnie z obowiązującymi procedurami, na wstępie radni zapoznali się ze sprawozdaniem burmistrza z wykonania ubiegłorocznego budżetu, informacją o stanie mienia gminy i sprawozdaniem finansowym.
Jak poinformował Janusz Reszelewski, dochody budżetowe zamknęły się kwotą 27.664.220,37 zł, co dało 100,9% planu, natomiast wydatki wyniosły 27.733.983,94 zł (91,7% założeń). W 2012 roku gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym (2,5 mln zł) oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (570.964,48 zł). Pozyskane w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych.
Wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł na koniec roku 13,1%, a więc jest bardzo bezpieczny w porównaniu z maksymalnym (60%). ? Dzięki niskiemu deficytowi nasz samorząd jest przygotowany na pozyskanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014?2020 ? ocenił burmistrz.
Scharakteryzował również strukturę dochodów i wydatków, omówił najważniejsze inwestycje. Dziękując za współpracę Radzie, sołtysom i urzędnikom, zwrócił szczególną uwagę na pracę skarbniczki gminy, Ireny Jóźwickiej. ? Dzięki pani spokojnie śpię ? powiedział na zakończenie.
Przewodniczący komisji rewizyjnej, Franciszek Tomczyk przedstawił wniosek o udzielenie burmistrzowi absolutorium oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skarbniczka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu przez RIO sprawozdania z wykonania budżetu. Radni zatwierdzili sprawozdanie jednomyślnie.
I wreszcie doszło do najważniejszego głosowania, przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną w składzie: Włodzimierz Pomykała (przewodniczący), Alina Szymańska (skarbnik) i Wiesława Majcherek. Głosowano metodą jawną.
Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium za 2012 rok opowiedziało się trzynastu radnych. Nikt nie był przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. W efekcie Janusz Reszelewski otrzymał absolutorium po raz jedenasty.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 25 (832) z dnia 21 Czerwca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »