tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Ciekawostki

 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 Awers i rewers medalika


na chwałę Świętej i Niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bogurodzicy Dziewicy, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia religii chrześcijańskiej, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swojego poczęcia ? mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga oraz ze względu na przewidywane zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego ? została zachowana wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.
(z bulli papieża Piusa IX ?Ineffabilis Deus?, tłum. ks. Zbigniew Wójtowicz)

Święto Niepokalanej

8 grudnia w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to dogmat wiary ogłoszony 8 grudnia 1854 przez papieża Piusa IX bullą ?Ineffabilis Deus? (łac. ?Niewysłowiony Bóg?).
W teologii chrześcijańskiej dogmat jest obiektywną prawdą wiary zawartą w objawieniu bożym, przekazywaną przez nauczycielski urząd Kościoła w powszechnym nauczaniu zwyczajnym lub uroczystym na soborze powszechnym, jak również ogłaszana uroczyście przez papieża w łączności z całym episkopatem. Dogmaty są niezmienne, mogą natomiast być coraz głębiej poznawane przez Kościół, dlatego też może być uściślana ich formuła. W Kościele katolickim obowiązują cztery dogmaty maryjne, oficjalnie przyjęte i zatwierdzone jako niepodważalne nauki Kościoła:
? ?O Bożym Macierzyństwie Maryi? ? ogłoszony na Synodzie w Efezie w 431 r.,
? ?O Maryi zawsze Dziewicy? ? ogłoszony przez I Sobór Laterański w 649 r.,
? ?O Niepokalanym Poczęciu Maryi? ? proklamowany przez Piusa IX w 1854 r.,
? ?O Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny? ? ogłoszony przez Piusa XII w 1950 roku.
Wiara w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny ma wielowiekową tradycję. Teologiczny spór na ten temat toczył się już od pierwszych wieków. Za uznaniem niezwykłego przywileju Maryi opowiadali się już św. Justyn (100?167), św. Ireneusz (ok. 140?200), a zwłaszcza św. Augustyn (354?430), natomiast późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu kwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ ? według nich ? przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi.
W XV stuleciu istniały już pierwsze orzeczenia Kościoła na ten temat, choć nie miały one jeszcze rangi dogmatu. W 1617 r. papież Paweł IV zakazał wygłaszania publicznie opinii sprzecznych z wiarą w Niepokalane Poczęcie. W 1661 r. na prośbę króla Hiszpanii Filipa IV papież Aleksander VII wydał bullę, w której streszcza dzieje kultu Niepokalanego Poczęcia używając tam słów, które Pius IX powtórzył w swojej formule dogmatycznej. Papież Klemens XI ustanowił w 1708 r. dzień 8 grudnia świętem obowiązującym w całym Kościele powszechnym. Wreszcie 8 grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Uczynił to w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Na pamiątkę proklamowania dogmatu na placu Hiszpańskim w Rzymie ustawiono kolumnę z figurą Niepokalanej, u stóp której co roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia papież składa bukiet róż.
Jednym z najgłośniejszych przejawów kultu Niepokalanego Poczęcia jest medalik ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którego pierwowzór został wybity według wskazówek św. Katarzyny Laboure. W 1830 r. ta nowicjuszka ze wspólnoty sióstr miłosierdzia w Paryżu doznała objawień maryjnych, podczas których otrzymała polecenie wykonania medalika. Na jego awersie znalazła się postać Maryi ze stopami opartymi na kuli ziemskiej i z otwartymi dłońmi rozsiewającymi promienie ? symbol łaski dla ludzkości oraz napis: ?O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy?. Na rewersie medalika znalazła się litera M i dwa serca ? Maryi i Jezusa). Po raz pierwszy medalik został wybity podczas epidemii cholery we Francji w 1832 roku. Do 1900 roku rozprowadzono ich ponad 100 milionów. Niepokalane poczęcie Maryi jest kwestionowane przez Kościoły prawosławne (podkreślają one jednak wolność Maryi od grzechu osobistego), jak i przez protestantów. Twierdzą oni, że wszyscy ludzie zostali poczęci w grzechu pierworodnym, nie wyłączając Maryi. I że wszyscy, również Maryja, potrzebują Jezusa jako Zbawiciela. Dogmat ten odrzucają również Kościoły starokatolickie w ?Deklaracji utrechckiej? z 1889 r., z tym że w kościołach mariawickich i Kościołach polskokatolickich Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny mimo szczególnego szacunku, jakim się ją otacza, traktowane jest jako prawda wiary, a nie jako dogmat.

Opr.: erg
źródło: Wikipedia


erg   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (752) z dnia 9 Grudnia 2011r.
W dziale Ciekawostki dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »